Skip to content

1941 Rakek – Visoki obiski med našimi kmeti*

12. 05. 2022

Fotografija železniške postaje na Rakeku je verjetno nastala 13. julija 1941, tik pred prihodom Graziolija na Rakek. Senc ni videti, torej je bilo oblačno v več pomenih besede. Postaja je slavnostno okrašena. Zbrani so vojaki in civilno prebivalstvo. Napis Rex in Dux se bohotita na nadstrešku. Slednji se ponovi še na travni gredici. Na eni od njih je fasces, fašistični simbol. Kaj je v gredici poleg, žal ne uspem ugotoviti.

Sredi julija je visoki komisar Ljubljanske pokrajine Emilio Grazioli obiskal Notranjsko. Obisk je pričel v Logatcu in nadaljeval svojo pot skozi Laze in Ivanje selo. Na Rakeku so mu pripravili slovesen sprejem. Na trgu, ki so mu tedaj rekli Glavni trg, ga je pričakala šolska mladina, gasilci, številno občinstvo in postrojena častna četa vojakov. Po njenem pregledu mu je raportiral podpolkovnik Scaretria. Z odra ga je pozdravil župan Andrej Modic in se zahvalil za vse ukrepe, ki jih po navodilu Duceja izvaja v korist slovenskega naroda. Po svojem govoru si je visoki komisar ogledal vojašnico karabinjerjev, pozdravil gasilce in odšel proti cerkvi. Pred njenimi vrati ga je sprejel župnik Franc Novak, ki mu je z velikim veseljem razložil predelavo cerkve po Plečnikovih načrtih. S kora so ga z blagoglasnim petjem spremljali cerkveni pevci. Po obisku občinske pisarne, kjer je nagovoril občinske svetnike, in ogledu Gasilskega doma je sledil obisk sedeža Stranke. Zatem je svojo pot nadaljeval proti Cerknici.

Teta je bila ob tem dogodku stara pet let. Seveda jo je kot vsakega otroka zanimalo, kaj se dogaja. Tedaj so stanovali v »fabrki« in kar dolgo pot je napravila od doma do postaje. Tam se je vključila med korakajoče občinstvo. Kmalu je za njo prišla mama (moja stara mama) in jo odvlekla domov.

* * *

Napis »rex – dux« je del napisa »dux – lux – rex – lex«. Sklepajo, da so to besede molitve krščanskega plemiča iz 2. stoletja. Grobi prevod bi bil »moj vodja, moja luč, moj kralj, moj zakon«. Napis se nanaša na Kristusa. Pri oblikovanju križa so črke običajno razporejene tako, da je X vsake besede v središču križa. Privrženci fašizma so izbrali podoben slogan: Dux mea Lux (Duče je moja luč).

Bolj kot visoki obisk je na sliki zanimiva velikost železniške postaje. Če dobro pogledamo, je postaje danes pol manj. Ostanek je izginil v letalskih napadih leta 1944 in 1945. O tem bomo pisali v posebnem prispevku.

Zahvaljujemo se gospodu Milanu Trobiču, ki je dal fotografijo.

*Naslov v časopisu Družinski tednik, leto XIII, številka 29, 17. julij 1941-XIX, naslovna stran.

Slovarček:

  • Emilio Grazioli: je bil postavljen za civilnega komisarja in organizatorja fašizma v tedaj zasedeni Ljubljanski pokrajini 12. aprila 1941, po njeni priključitvi k Italiji pa je bil 3. maja 1941 imenovan za Visokega komisarja Ljubljanske pokrajine in na tem položaju ostal do 15. junija 1943. Na to funkcijo so ga postavili kot izrednega poznavalca Slovencev, saj je delal in živel tudi v Sežani, in odličnega raznarodovalca.
  • fabrka: domače ime za Belletovo opekarno in stanovanjsko hišo poleg
  • fasces: iz latinske besede fascis, kar pomeni snop. To so vezane lesene palice s sekiro, katere rezilo izstopa. Je italijanski simbol, ki izvira še iz etruščanske civilizacije in se je prenesel v stari Rim. Simboliziral je sodnikovo moč in pristojnost. Kasneje so ga zlorabili fašisti in ga uporabili kot svoj simbol. Ime njihove Nacionalne fašistične stranke je prav v fascesu – fašizem.

Viri:

Kraj: Rakek
Datum: 1941
Avtor: neznan
Zbirka: Milan Trobič
Skenirano: 6. 8. 2010 (Milan Trobič)
Oblika: skenirana datoteka

No comments yet

Dodajte komentar

%d bloggers like this: