Skip to content

1966 Rakek – Počitniška zveza Jugoslavije

5. 02. 2023


Marjanca Albreht je postala članica Počitniške zveze Jugoslavije (Ferijalni savez Jugoslavije) leta 1966.

Centralni komite Ljudske mladine Jugoslavije je 31. avgusta 1952 ustanovil iniciativni odbor z nalogo ustanovitve organizacije, ki jo bodo tvorile počitniške zveze vseh republik. Osmega septembra istega leta je bil ustanovljen iniciativni odbor tudi v Sloveniji. Ustanovna skupščina Počitniške zveze Jugoslavije je bila 20. oktobra 1952 v Beogradu. PZJ je bila množična, samostojna, vzgojna, demokratična, enotna organizacija, ki je na prostovoljni osnovi združevala študente, dijake in vajence, pa tudi učitelje, profesorje in ostale vzgojitelje. Vzgajala je mladino v duhu socializma in jugoslovanskega patriotizma in se borila za utrditev bratstva, enotnosti ter nacionalne enakopravnosti narodov Jugoslavije. Organizirala je posamezna ali skupinska potovanja in kolonije med počitnicami. Pri mladih so skušali vzpodbuditi željo, da bi peš prekrižarila domovino po dolgem in počez. Spali so v šotorih ali zavetiščih. Svoje vtise so lahko objavili v reviji, ki jo je izdajala PZJ. V kolonijah so se zbirali dijaki iz različnih krajev in se medsebojno spoznavali. »Počitniške kolonije so važna postojanka bratstva in enotnosti.«

Ustanovna skupščina Počitniške zveze Slovenije je bila 11. januarja 1953 na Ekonomski srednji šoli v Ljubljani. Njen najvišji vodstveni organ je bila njena skupščina. Člani so bili izvoljeni iz vrst dijakov, študentov in profesorjev. Leto po ustanovitvi je imela PZJ že 64.000 članov, od tega samo v Sloveniji 12.300. Od obljubljenega 92-% popusta je železnica odobrila le 75 % za skupine nad pet ljudi. Potniki so naleteli na precej težav. V nekaterih krajih ni bilo niti menze niti prenočišč. Marsikje niso niti vedeli, da obstaja Počitniška zveza. Kljub vsem težavam so širom Jugoslavije organizirali 150 prenočišč s tri tisoč posteljami. Posebno se je izkazala Slovenija. Sklenili so tudi, da bodo organizirali več taborjenj in da je lahko član vsak mladinec do petindvajsetega leta in ne le dijaki in študentje.

Mladi so od nekdaj radi potovali, spoznavali nove kraje in ljudi in bili brez denarja. Začeli so ustanavljati društva, ki so to omogočala. Slovenski študentje so táko društvo ustanovili že leta 1892. Imenovali so ga Sava. Svojim članom je Sava pomagala s popusti pri prevozih, prenočiščih in hrani vse do prve svetovne vojne. Po njenem koncu so ljubljanski srednješolci ustanovili Dijaško počitniško zvezo. Prometni minister je leta 1919 dovolil počitnikarjem v času počitnic od 15. junija do 15. septembra 75-odstotni popust pri vožnji z vlaki ali ladjami. Leto kasneje so se pričele priprave za ustanovitev Počitniške zveze Jugoslavije. Ustanovitveni kongres je bil septembra 1921 v Sarajevu. V tem času je bilo na voljo okoli stopetdeset domov s 1.700 posteljami. Imeli so petdesetodstotni popust pri prevozu z vlaki in ladjami. In to vsi z izkaznico, ne le skupine. Po drugi svetovni vojni je zamisel o Počitniški zvezi ponovno zaživela. Zaradi objektivnih razlogov pa je bila ustanovljena šele leta 1952. Je v sklopu mednarodne organizacije mladinskih hotelov.

Viri:

  • Slovenski poročevalec (18.10.1952), letnik 13, številka 247. URN:NBN:SI:DOC-GUYGO2Q6 from http://www.dlib.si
  • Slovenski poročevalec (24.04.1954), letnik 15, številka 96. URN:NBN:SI:DOC-8I4HP41H from http://www.dlib.si
  • Delo (11.01.1988), letnik 30, številka 7. URN:NBN:SI:DOC-G151J3JZ from http://www.dlib.si

Kraj: Rakek
Datum: 1966
Avtor: —
Zbirka: Franci Albreht
Skenirano: 26. 12. 2022
Oblika: dokument

No comments yet

Dodajte komentar

Discover more from Stare slike

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

%d bloggers like this: