Skip to content

Cerknica 1972/73 – 6. a razred

6. 02. 2023


Učiteljica Vera Kravanja, ki jih je spremljala že v petem razredu, je bila tudi tokrat njihova razredničarka. Med učenci so se že stkala prava prijateljstva. To sta še najbolj občutila sošolca Rado in Zmago, ki sta prišla v Cerknico iz Nove vasi. Oba sta imela očeta v službi na Elektru, zato sta se obe družini preselili v Cerknico ob menjavi očetovega kraja zaposlitve. V razredu sta bili dve sošolki, ki sta se res potrudili, da je bila vključitev v novo okolje manj stresna. Vedno sta bili pripravljeni pomagati, posojali sta svoje zvezke za prepis. Nasploh so se vsi v razredu dobro razumeli. To potrjujejo tudi prijateljski objemi preko ramen na sliki.

Prva vrsta:

 • Breda Kranjc (Dolenja vas),
 • Anica Kranjec (Cerknica),
 • Jožica Knavs (Cerknica) in
 • Anica Šparemblek (Dolenja vas).

Druga vrsta:

 • Roman Korošec (Cerknica),
 • Toni Bavdek (Cerknica),
 • Zmago Drobnič (Cerknica),
 • zadaj Slavko Tornič (Cerknica),
 • spredaj Roman Korošec (Cerknica),
 • zadaj Rado Petavs (Cerknica),
 • Samo Homovec (Cerknica),
 • Roman Kranjc (Cerknica) in
 • Branko Lovko (Cerknica).

Tretja vrsta:

 • Tine Šubic (Cerknica),
 • Roman Mahne (Cerknica),
 • Andrej Mele (Cerknica) in
 • Tine Schein (Cerknica).

Prva vrsta:

 • Anka Ljubičič (Cerknica),
 • Mira Lovko (Cerknica),
 • Vanja Strle (Cerknica),
 • Marija Kebe (Cerknica) in
 • Andreja Lončar (Cerknica).

Druga vrsta:

 • Roman Bajc (Cerknica),
 • Alenka Lah (Cerknica),
 • Neda Kovačič (Cerknica),
 • Maja Šlajnar (Cerknica),
 • Irena Bizjak (Cerknica) in
 • razredničarka Vera Kravanja.

Tretja vrsta:

 • Ciril Rudolf (Cerknica),
 • Janez Žnidaršič (Cerknica),
 • Toni Cvetko (Cerknica) in
 • Matjaž Mlinar (Cerknica).

Niso vsi zapisani.

Viri:

 • Rado Petavs
 • Zmago Drobnič

Kraj: Cerknica
Datum: 1972/73
Avtor: Jože Žnidaršič st.
Zbirka: Rado Petavs
Skenirano: 17. 6. 2022
Oblika: fotografija

No comments yet

Dodajte komentar

Discover more from Stare slike

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

%d bloggers like this: