Skip to content

1953 Borovnica – Izkaznica DKD Svoboda

8. 03. 2023


Izkaznico je izdalo Delavsko kulturno društvo Svoboda v Borovnici.

Delavsko kulturna društva Svoboda so začela množično vznikati leta 1952. Do septembra tega leta jih je bilo že več kot 43, kar je povzročilo zanimanje tudi v drugih republikah Jugoslavije. Na seji Zveze DPD se je pojavilo tudi vprašanje, kako naj se društva imenujejo: ali delavsko kulturno društvo ali delavsko prosvetno društvo. Ivan Regent, predsedujoči na seji, je bil mnenja, da so nazivi lahko različni, želeli pa bi, da bi se uveljavil naziv delavsko prosvetno društvo. Razlaga je za današnji čas nekoliko banalna. Naziv »kulturno« ali »kulturno-umetniško« naj bi bil preveč visoko leteč in preveč stremuški. Naziv »prosveten« naj bi bolj ustrezal programu Svobode. Na tej seji so govorili tudi o tem, da naj bi člani društva prevzeli knjižnice, imeli enotne izkaznice, značke in žige. Skoraj vsak kraj v Sloveniji je imel svoje delavsko prosvetno društvo z imenom Svoboda. V okviru teh društev so delovale mnoge sekcije. V nekaterih krajih društva delujejo še danes pod enakim imenom.

Ivan Regent (24. 1. 1884, Kontovel pri Trstu – 26. 9. 1967, Ljubljana) je bil slovenski publicist in politik. V letih 1904 in 1905 je bil eden od ustanoviteljev in vodilnih odbornikov Ljudskega odra, prvega delavsko prosvetnega društva med Slovenci v Trstu. Od leta 1947 je bil minister v slovenski vladi za komunalne zadeve, delo in prosveto, od 1951 do 1953 predsednik Prezidija Ljudske skupščine LRS. Vodil je Zvezo delavskih prosvetnih društev Svoboda od 1952 do 1958.

Franc Albreht st. je prejel izkaznico ob vpisu v DKD Svoboda leta 1953. Zaporedna številka izkaznice pove, da je bil prvi član društva.

Viri:

Kraj: Borovnica
Datum: 1953
Avtor: Delavsko kulturno društvo Svoboda
Zbirka: Franci Albreht
Skenirano: 16. 12. 2022
Oblika: dokument

One Comment leave one →
  1. 8. 03. 2023 08:18

    V Loški dolini letos ( ali še lani?) Amatersko gledališče, ki živi v okrilju prav te DPD Svoboda, o kateri je tu govora, praznuje 100 let! Če še kdo ne ve… In prav danes spet igrajo v Starem trgu. Desetletja pa je prepeval tudi Moški pevski zbor DPD Svoboda Loška dolina. .. Hočem samo reči, da je bila DPD Svoboda zelo dolgo pomemben nosilec kulturnega dogajanja v našem kraju.

Dodajte komentar

%d