Skip to content

1937 Stari trg – Župnik Jernej Hafner

11. 06. 2023


Rodil se je 8. decembra 1888 v Kropi na Gorenjskem. Oče je bil posestnik in trgovec, znan po vsej Gorenjski zaradi svoje šegavosti. Jernej je po končani gimnaziji v Kranju odšel v ljubljansko semenišče. Škof Jeglič ga je posvetil v novomašnika 15. julija 1912. Novo mašo je pel v rojstni Kropi. Prvo kaplansko mesto je dobil v Velikih Laščah.

Kmalu so ga premestili v Kranj. Ob izbruhu prve svetovne vojne so ga vpoklicali v vojsko kot kurata. Svojim vojakom je bil skrben in ljubeč pastir, saj jim je napisal celo molitvenik. Vojaki so ga imeli radi in so ga po vojni vabili na svoje spominske slovesnosti, tudi v Avstriji. Po končani vojni je bil v Kranju do leta 1920, ko je bil premeščen k Sv. Petru v Ljubljano. Tu se je posvetil društvenemu delu pri Orlih in Prosvetni zvezi. Ves čas je bil v predsedstvu Orlovske zveze, urejal njihov list Mladost in organiziral orlovske in prosvetne zlete v Strasbourg, Brno, Berlin, Prago itd. Leta 1924 so ga premestili v župnijo Stari trg pri Ložu. Tam je ostal do leta 1937, ko so ga poslali v Moravče. Škof ga je imenoval za prodekana in duhovnega svetnika. Med drugo svetovno vojno je sam upravljal enajst župnij. Po vojni se je podal na bridko pot begunstva. Živel po raznih begunskih taboriščih, nazadnje v Spittalu. Tam je 12. junija 1955 tudi umrl. Pokopali so ga tri dni kasneje na mestnem pokopališču v Spittalu. Sodelovalo je 25 slovenskih in nemških duhovnikov. Pogreba se je udeležilo veliko število pogrebcev. Cerkveni obred je opravil msgr. dr. Jože Jagodic. Govor je imel višji vojaški kurat Gasser. Zapeli so slovenski pevci.


Slika je nastala leta 1937 ob odhodu župnika Hafnerja iz Starega trga.

Slovarček:

  • msgr. dr. Jože Jagodic: (1899 1974) je bil škofijski kaplan in tajnik škofa Antona Bonaventure Jegliča. Urejal je revijo Cerkveni glasbenik in škofijski list, bil predsednik Cecilijinega društva in Cirilskega društva bogoslovcev. Po drugi svetovni vojni se je umaknil na Koroško. Tam je bil vrhovni dušni pastir jugoslovanskih katoliških beguncev v Avstriji. Izdajal je Uradni list. Veselili so ga petje, glasba in literarno ustvarjanje. V spomin padlemu na fronti je napisal črtico Nebo žari. Poleg tega je avtor Jegličevega življenjepisa in svojih spominov.

Viri:

Kraj: Stari trg
Datum: 1937
Avtor: neznan
Zbirka: Župnišče Stari trg
Skenirano: 13. 11. 2012
Oblika: fotografija

One Comment leave one →
  1. 11. 06. 2023 20:14

    Posnetek je nastal na starotrških Mandrgah nekje na vrtu za župniščem oziroma gospodarskim poslopjem, saj se spodaj v ozadju dobro vidita Ljudska šola z dvoriščem in občinska cesta, na obzorju pa ruševine Loškega gradu, pod njimi Lož .

Dodajte komentar

%d bloggers like this: