Skip to content

1947 Bjelovar-Rakek – Prevozna dozvola

15. 10. 2023


Sin, oficir JA je iz svojega “sledovanja” prinašal očetu na Rakek 8 kg moke, 1 kg sladkorja in 1 kg riža. Za prevoz neracioniranih artiklov iz Bjelovara na Rakek je moral imeti prevozno dovoljenje.

Po vojni so bili vsi življenjsko pomembni artikli, od hrane, obleke do obutve racionirani. Kupiti jih je bilo mogoče le na karte. Takratna oblast je tudi močno omejevala prenos in prevoz živil, zadevo pa je urejala Uredba o prenašanju in prevažanju živil. Za prenos oziroma prevoz je bilo potrebno potrdilo oziroma dovoljenje Krajevnega ljudskega odbora. Če tega niso imeli, jim je Narodna milica živilo zasegla, dokončno odločitev pa je sprejela Krajevna komisija za pobijanje nedopustne špekulacije in gospodarske sabotaže.

Zanimiv je tudi tale primer: ČLO (četrtni ljudski odbor) Tabor, Ambrožev trg 7 iz Ljubljane se je 4. februarja 1946 obrnil na Komando Narodne milice Rakek z naslednjim pojasnilom:

Pretekli teden je vaš organ zaplenil železničarju Kukec Martin-u 6 kg svinjske masti namenjene v Ljubljano. Omenjeno količino masti pošilja redno vsako leto, ob priliki zakola, tov. Franc Hiti iz Vel. Blok št. 39 svojim hčeram Alojziji Mavec in Ivanki Fratina na Ilirski 18 pritl. v Ljubljani in je namenjena izključno za domačo porabo.

Smrt fašizmu – svoboda narodu! 

Upam, da je 6 kg svinjske masti prišlo do naslovnic.

Pa si oglejmo še en bolj zapleten primer: Dne 31. marca 1946 je …. (gospodinja, poročena, mati 10 otrok, stanujoča v Ljubljani) na železniški postaji Rakek službujoči miličnik … zaustavil in legitimiral ter ob priliki pregleda prtljage pri njej našel: suhega mesa 2,40 kg, slanine 1 kg, masti svinjske 2,60 kg, fižola 25 kg in ovsa 67 kg. Ker pa za ta prenos ni imela potrebnega dovoljenja KLO …

… so se ji navedena živila zaplenila in oddala podružnici NAVOD-a na Rakeku proti potrdilu. 

Imenovana je bila na krajevnem povelstvu NM Rakek, po povelniku iste postaje zaslišana in vprašana od kje in kam namerava pri njej najdene stvari odnesti in izpove: Omenjene predmete /živila/ pravi, da jih je dobila v Cerknici pri svojemu bratu… in jih je nameravala odpeljati v Ljubljano, potrebnega potrdila, oz. dovoljenja od KLO pa ni preskrbela ker je mislila, da isto ni potrebno.

Pripominja se, da je … imela vse v eni vreči založeno v ovsu, češ če jo bode kdo preiskoval, da ne bi našel še druzih predmetov, fižola, masti, mesa in drugo.

Prijava je bila poslana Krajevni komisiji za pobijanje N. U. in G. S. pri Krajevnem LO Rakek v nadaljnji postopek, o tem, da naslovljena komisija izreče zaplembo in eventuelno kazen.

Slovarček:

  • N. U. in G. S.: nedopustna špekulacija in gospodarska sabotaža

Viri:

  • Zgodovinski arhiv Ljubljana

Kraj: Rakek, Bjelovar, Ljubljana
Datum: 1946, 1947
Avtor: Franc Perko
Zbirka: Franc Perko, posneto 2007 v Zgodovinskem arhivu Ljubljana
Skenirano: —
Oblika: datoteka, Zgodovinski arhiv Ljubljana

No comments yet

Dodajte komentar

%d bloggers like this: