Skip to content

1946 Rakek – Obesek FD Rakek

17. 10. 2023

Iz lesa narejen obesek z nogometašem, datumom 7. julij 1946 in napisom FD Rakek mi je podarila gospa Helena Lovrenčak.

Tega leta so na seji upravnega odbora ugotovili, da nogometna sekcija še ni pričela z delom, ker nima žog. Doreta Breclja so pooblastili za nabavo dveh. Sedmega julija so priredili veselico. Izkupiček je bil 6.546,05 din, skupaj z materialom, ki je od nje ostal pa kar 8.300 din. Delavska plača je bila od 1480 do 1850 din. Liter mleka je stal 6 din, kilogram svinjskega mesa 38 din, cena elektrike je bila 4,50 din za kWh.

Že prvo leto po koncu druge svetovne vojne je rakovško športno društvo pričelo delovati s polno močjo. Začenjali so tako rekoč iz nič. Na prvi seji so razrešili stari pripravljali odbor in pripravili volitve za novo vodstvo. Določili so višjo članarino: člani 5 din, naraščajniki 3 din in mladina od 14 do 15 let en din. Za nove člane je znašala vpisnina 5 din. Člani so plačevali članarino za tri mesece vnaprej, ostali tekoče vsak mesec. Mladim, vključenim v društvo, so strogo prepovedali kajenje. Stopili so v stik z materami (ne očeti – se ve, kdo ima v hiši glavno besedo) in šolo, da bi mladim soglasno prepovedali kajenje, pijančevanje in ponočevanje. Sprejeli so nova društvena pravila in določili novo obliko zastave in znaka. Zastava je bila modro bela. V modrem polju je bil zlat napis FD Rakek. Znak društva je bil enak. Štampiljka je bila okrogla z znakom društva in napisom v sredini. Sprejeli so nove člane in pod okrilje vzeli aktiv Planina. Kljub težkim povojnim časom je društvo delovalo na zavidljivi ravni.

Viri:

  • Rihtarič, I. Denar, cene in plače v Sloveniji v obdobju 1945 -1950. Pomurska obzorja. Letnik 8 (2021), številka 14, strani od 28 do 32.
  • Urbar, B. Začetki nogometa in športne dejavnosti med Javorniki in Slivnico 1926 – 1955. Rakek, Nogometni klub Rakek, 2017.

Kraj: Rakek
Datum: 7. julij 1946
Avtor: neznan
Zbirka: Ivanka Gantar
Skenirano: 27. 8. 2023
Oblika: fotografija predmeta

No comments yet

Dodajte komentar

%d bloggers like this: