Skip to content

1930 Lož – Razvaline gradu

2. 11. 2010

Pusti grad ali razvaline gradu Lož

Grad Lož (nemško Laas ), od katerega so do danes ostale le razvaline, je stal v Loški dolini nad sedanjim trškim naseljem Lož na Notranjskem.

Grad Lož so sredi 12. stoletja pozidali oglejski patriarhi, ki so ga dali v fevd grofom Vovbrškim. Grad in gospostvo se v listinah omenja pod naslednjimi imeni: Los, Lous, Lose, Losch. Za njimi so ga imeli v fevdu njihovi sorodniki in še nekateri. Leta 1269 je omenjen prvi loški gastald ali upravitelj. Njegove funkcije so bile gospodarsko-upravne, nadzorne in sodne. Posebej je bil odgovoren za pravilno pobiranje dajatev in davščin. Od leta 1306 do 1410 se je izmenjalo kar nekaj lastnikov. (več na :http://sl.wikipedia.org/)

Po letu 1418 je grad Lož z gospostvom z dedovanjem pripadel v last Celjskih grofov vse do leta 1456, ko je rod izumrl. V vojni med Celjani in Habsburžani so slednji napadli trg Lož, ki so ga v drugem naskoku sicer zavzeli, ne pa tudi gradu. V last Habsburžanom loško gospostvo ponovno pride torej leta 1456, ko ga v zakup dobi Martin Snitzenpawmer, ki ga je že imel v zakupu že v času Celjanov. Za njim je leta 1460 postal loški zakupnik Herman Ravbar. Tržaški škof Antonio de Goppo je leta 1461 vso zakupnino od Ravbarja odkupil. Naslednji zakupniki loškega gospostva so bili gospodje Hallerji in potem gradiščani Coraduzzi.

V drugi polovici 16. stoletja in v začetku 17. stoletja se je spet zvrstilo kar nekaj zakupnikov gradu. (več na : http://sl.wikipedia.org/wiki/Grad_Lož)

Leta 1635 je grad Lož in loško gospostvo ter graščino Snežnik kupil knez Janez Anton Eggenberg in sedež loškega gospostva prenesel na grad Snežnik, grad Lož pa pustil propadanju. Leta 1669 je gospoščine Lož, Snežnik in Postojno kupil grof Janez Vajkard Turjaški (Auersperg). Grad Lož je potem kmalu dokončno propadel v današnje razvaline, ki jih domačini imenujejo tudi Pusti grad.

____________________________________________________________

Lož je naselje v občini Loška dolina. Župnija Lož  je pražupnija ali prafara, ker je obstajala že okoli leta 1160 . Prvotno se je tudi sedanje naselje Stari trg pri Ložu imenovalo Lož. Leta 1341 pa so pod loškim gradom začeli graditi novo naselje, ki je prevzelo tržne pravice in ime starega naselja. Prvotni trg Lož so začeli imenovati Stari trg, prvič leta 1384 v nemški obliki Altenmarckht. Novi trg je Lož pridobil mestne pravice  leta 1477. Po zanesljivih ugotovitvah akademika Milka Kosa se v 13. stoletju kot Lož ne označuje samo kraj ali grad nad njim, temveč tudi ves okoliš, predel oziroma pokrajina tod okoli.

____________________________________________________________

Posnetek je nastal iz  prostora, kjer je nekdaj stala kapelica, danes pa na tem mestu stoji podjetje Kovinopastika Lož. d.d.

Razvaline loškega gradu

Na gradu je nekdaj bila tudi kapela Sv. Notburge. 

Sv.Notburga je zavetnica služkinj, kmetov in za srečen porod, proti boleznim živine, pri kmečkem delu. Upodobljena je z vrčem, kruhom in srpom.

Gospodarska poslopja Podgrajske kmetije v Ložu

Skedenj Podgrajske kmetije je krit s  slamo. Skrajno levo je  še pripadajoči  kozolec. Podgrajska kmetija je bila svoje čase največja kmetija v Ložu. Danes na njenem mestu stoji Kovinoplastika Lož. 

Levo nad kozolcem se vidi ograja Škrbceve grede.

Vrt Notarjeve domačije v Ložu

Ograja  Notarjeve domačije.  Streha hiše je vidna na celotni fotografiji skrajno levo med vejami.  Tudi na njenem mestu danes stoji Kovinoplastika Lož.  V Notarjevi hiši so bile pisarne še dolga leta. Nazadnje je v njej domovala finančna služba. Podrli so jo skupaj s sosednjo hišo, kjer je bila kadrovska služba. Na tistem mestu je leta 1999 zrasla današnja upravna stavba Kovinoplastike Lož.
Fotografijo je v zbirko prispeval g. Benčina iz Starega trga.

____________________________________________________________

Vir:

____________________________________________________________

Več na temo razvoja loškega gradu si oglejte v glasilu Obrh, številka 3,  v zanimivem članku: Loški grad v ogledalu časa.

____________________________________________________________

Kraj: Lož
Datum: neznan
Avtor: neznan
Zbirka: Aleksander Zgonc, Zbirka fotografij Tujsko – prometno društvo za Notranjsko
Skenirano: 14. 4. 2010
Oblika: razglednica

5 komentarjev leave one →
 1. 2. 11. 2010 08:23

  Sv. Notburgo imamo upodobljeno eni izmed kaset, na koru iz leta 1753, naše podružnične cerkve na Dolenjem Jezeru. Upodobljena je v takratni noši.

  Naslovnica knjige Marije Makarovič o Slovenski ljudski noši (osmi zvezek leto 1995) pa krasi omenjena svetnica Notburga.

 2. 2. 11. 2010 10:12

  Marija, na tem vašem stropu bi se našlo še kaj zanimivega. V naši okolici so poslikani, kasetni stropovi v cerkvah: Dolenje jezero, Bloška polica, Nadlesk. Sem kakšno izpustil?

 3. Marija Jezerka permalink
  2. 11. 2010 11:19

  Mislim da tudi Martinjak.

 4. 3. 11. 2010 08:10

  Zanimivo! Na povezavi http://www.slosi.info/01gradovi/02podrobnejse/notranjska/notranjska.php je za naše območje navedenih (vključno s Planino) kar 18 gradov.

 5. 28. 06. 2015 12:41

  Kasetni strop je tudi na Gornjih Poljanah v cerkvi sv. Andreja

Dodajte komentar

%d bloggers like this: