Skip to content

1945 Cerknica – Za volitve

28. 04. 2011

Svoboda. Konec vojne in konec trpljenja, negotovosti, umiranja. Novo jutro, nov dan, upanje za prihodnost. Na ruševinah vojne bomo ustvarili nov, bolj pošten svet.

V luči tega razmišljanja se je Cerknica pripravljala na volitve po končani drugi svetovni vojni. In na novo oblast.

____________________________________________________________

Na tretjem zasedanju AVNOJ-a v Beogradu 10. avgusta 1945 je Jugoslavija  dobila novo ime Demokratična  federativna Jugoslavija. Ime se je tako namerno izognilo omembi državne ureditve nove države, kar naj bi bilo skladno s sporazumom Tito-Šubašič, podpisanim 16.6.1944 na Visu. Prve svobodne in demokratične volitve so bile razpisane  za 11. november 1945. Na volitvah v ustavodajno skupščino je sodelovala le Ljudska fronta, katere nosilec je bil Tito. Opozicija (meščanske stranke) na volitvah ni hotela sodelovati. Sicer pa tudi po zakonu na volitvah niso smeli sodelovati pripadniki vojaških formacij okupatorjev in njihovih pomagačev, člani Kulturbunda, italijanskih fašističnih organizacij, osebe, ki so bile aktivni funkcionarji in vidni člani v ustaških, Nedičevskih in Ljotičevskih organizacijah, beli in plavi gardi, kakor tudi v drugih kvizlinških organizacijah.

Ker je bila na lista samo ena stranka, je potek volitev potekalo na prav poseben način:

Komisija je preverila identiteto volivca in vpis v volilni imenik ter mu pojasnila način glasovanja. Nato je dobil kroglico za volitve v Zvezno skupščino, ko je opravil te volitve, je dobil še kroglico za volitve v skupščino narodov. Volilo se je po določenih pravilih: volivec je vzel kroglico v desnico, v levico pa le če desnice ni imel. Roko je stisnil v pest in stopil k vsaki skrinjici in z roko segel v vsako skrinjico, ko je potegnil roko iz zadnje skrinjice je moral pokazati, da kroglice nima več (1).

Skrinjice so bile zakrite, pokrite s črnim blagom, tako da se ni videlo, kje je volivec spustil kroglico, kar je dalo navdih Ježku za naslednjo satirično pesmico:

Cinca marinca, ta je zoper nas
u ta črna skrinca
vrgu je svoj glas.(2)

Glede na datumu v albumu Zdenke Steiger, je bila menifestacija v Cerknici pet dni pred tretjim zasedanjem AVNOJa.

____________________________________________________________

Parada po Veliki gasi, v ospredju konjenik v gorenjski narodni noši in s slovensko (ne jugoslovansko) zastavo. Hiše so požgane in porušene, s ceste so očistili ruševine in jih zložili na kupe ob cesti.Na desni strani je Žumrov hotel, sledijo Vrbča, Skukova, Cibova, Košnikova in Štefetova hiša.
Možakarji s zanimanjem opazujejo predstavo nove bodoče oblasti. Modrujejo o tem, kaj jim bo novega prineslo.Na levi strani je videti vrt s trafiko, zadaj je sodišče, ki so ga požgali partizani.
Množica se je zbrala s transparenti v rokah, vzklikali svobodi, Sloveniji, Jugoslaviji, zmagoviti partizanski vojski, Titu, novim volitvam…V ozadju v osredju je Milavčeva hiša, levo , sledi Grudnova hiša, kjer je bila kasneje prodajalna mesa. Skrajno levo je Žumrova hiša, pred njo so postavili mlaje.
Živele svobodne volitve!
Na sliki so v glavnem ženske. Moški so bili tedaj še vedno niso vrnili iz vojske, zaporov, internacije. Veliko jih tudi izgubilo življenje.

____________________________________________________________

Viri:

  • 1. Vestnik, Maribor, 17. november 1945, str. 7.
  • 2. Fran Miličinski — Ježek: Cinca Marinca (pesem)

Kraj: Cerknica
Datum: 5.avgust 1945
Avtor: neznan
Zbirka: Matjaž Žnidaršič–Šentkov
Zdenka Steiger
Skenirano: 
2. 2. 2011 (Matjaž Žnidaršič — Šentkov)
Oblika: dve skenirani fotografiji

Dodajte komentar

%d bloggers like this: