Skip to content

1930 Cerknica — Razglednica z Gradišča

29. 04. 2011

Da sem dognal pozicijo s katere je Vekoslav Kramarič leta 1930 posnel panoramo trga. sem šel do Šrangarjevega kozolca pri Novi kapelici. Od tu sem preko zvonika farne cerkve videl, da je stal pod Krogom, nekaj metrov nižje od spodnjega roba nekoliko let kasneje zasajenih borovcev. V tistem oblačnem dnevu je nastalo precej njegovih fotografij in škoda, da jih ni še več.

____________________________________________________________

Izsek prikazuje center stare Cerknice s cerkvijo Marijinega rojstva v sredini. Ta cerkev bi brez ponesrečenih dozidav in prezidav zanesljivo spadala med najlepše slovenske dvoranske cerkve. Gre za značilen slovenski tip gotskih cerkva s tremi ladjami enake višine. Grajena je bila hkrati s taborom, dokončana pa v 16. stoletju. Cerkničani so se znali zavarovati proti Turkom. Potem, ko so Turki naselje leta 1472 skupaj s cerkvijo požgali, so tržani v naslednjih desetih letih okoli obnovljene cerkve postavili velik protiturški tabor, pravo mestno utrdbo s petimi stolpi in dvema nizoma zidanih kašč, ki je omogočal zatočišče, nastanitev in oskrbo za 500 do 1.000 ljudi. V ozadju levo od zvonika na njivah je videti Olarjev kozolec in desno od zvonika malo naprej od Nove Kapelice v smeri proti Rakeku Šrangarjev kozolec. Zadaj v desnem oglu stoji Vrdjanov kozolec narejen na psa.
Spredaj med potočnima strugama je Rutajeva domačija, kjer je imel Anton Logar — Rutar mlin in žago. Mlin je imel štiri pare kamnov. Mlin je Rutar malo pred drugo svetovno vojno porušil in na njegovem mestu zgradil valjčni mlin. Tudi žage ni več. Tu sta zdaj špecerija in Agrocenter. Desno od Rutarjeve domačije na desnem bregu desnega kraka struge stoji Žajfnca, za njo pa še nepozidan vrt. Pred Žajfnco rastejo kostanjeva drevesa. V desnem kotu zgoraj stoji graničarska hiša.
V spodnjem delu izseka na levem bregu Cerkniščice stoji domačija Mirka Hrena. Ljudje so radi nosili v Hrenov mlin, saj je bil Mirko pošten in dober človek. Levo, poleg velike hiše v kateri je bil tudi mlin, je bila žaga. Pred žago stoji kozolec in levo od kozolca Hrenova štala. Mlin je imel štiri kamne, žaga pa je bila venecijanka. Danes Hrenove domačije ni več. Na njenem mestu so pred leti zgradili Brestov gasilski dom. Za Hrenovo domačijo na desnem bregu potoka se razprostirajo še nepozidane Kramarjeve Ločice. Od Hrenove žage je vodila ozka brv do Kramarjevih Ločic. Nato so bile takoimenovane ulce ob spodnji meji vrtov do naše hiše na Mali gasi, ki so služile le pešcem.
Pogled na Sveti Rok kjer so leta 1476 v priprošnjo zoper kugo postavili kapelo sv. Roka. Po 164 letih so jo nadomestili s sedanjo cerkveno stavbo s tremi lepimi pozlačenimi oltarji. Glavni se ponaša z izvirno oltarno podobo sv. Roka in Boštjana, znanega slovenskega baročnega slikarja Antona Cebeja iz Ajdovščine. Okoli cerkve je bilo stoletja pokopališče, sprva namenjeno žrtvam kužnih bolezni. Okolico so uporabljali tudi za živinske sejme. Zadaj levo sega pogled na Čreslo, kjer  se začenja Stara cesta proti Rakeku. Vidijo se obronki Kamne gorice z ogradami in Šrangarjeva dolina v zgornjem desnem kotu.

____________________________________________________________

Viri:

  • Dr. France Habe in Magda Šilc-Telič: mlini in žage na vodni pogon na Cerkniškem in Loškem polju ter Blokah nekoč in danes, Ljubljana 1997, stran 30,
  • Drago Kolenc: Dober dan Krpanova dežela, Postojna 2006, stran40 — 43.

Kraj: Cerknica
Datum: neznan
Avtor: Vekoslav Kramarič
Zbirka: Slovenski etnografski muzejzbirka Vekoslav Kramaričšt. fotografije: Cerknica_11
Skenirano: 27. 1. 2011
Oblika: skeniran negativ

Dodajte komentar

Discover more from Stare slike

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

%d bloggers like this: