Skip to content

1969 Cerknica – Jubilanti tovarne pohištva

30. 04. 2012

Slika je bila posneta dan pred 1. majem leta 1969 na stopnicah pred upravno stavbo Bresta v Cerknici. Na Brestu so vsako leto denarno nagradili vse tiste delavce, ki so pri podjetju neprekinjeno deset, petnajst in dvajset let. Tega dne so po poslovnih enotah organizirali sestanke slavljencev.

Na sliki so jubilanti Tovarne pohištva v Cerknici. Pred razdelitvijo nagrad jim je predsednik delavskega sveta čestital za delovni jubilej in poudaril zasluge, ki jih imajo jubilanti za razvoj podjetja. Poudaril je, da so nagrade za stalnost dela pravzaprav priznanje delavcem za vse tisto, kar pojmujemo pod strokovnostjo, uspehom pri delu, disciplino in podobnim.

V Tovarni pohištva so bili to leto naslednji delavci z dvajsetletnim delovnim stažem: France Klančar, Leopold Kos, Jože Kos, Tone Kebe, Jože Mulec, Tone Sever, Zofija in Stane Vrenko.

Na fotografiji je okrog 60 jubilantov. Vseh nismo prepoznali. Naštevanje gre pri vseh slikah od leve na desno, številka v oklepaju pa pomeni mesto na katerem se oseba nahaja.

Prva vrsta:

 • Marija Urbas (1),
 • Polde Kos (2),
 • France Klančar (3) in
 • Jože Lovko (4).

Druga vrsta:

 • Andrej Herblan (1),
 • ga. Bečaj (2),
 • Zdravko Šubic (3) in
 • Jože Tavželj (4).

Zadaj:

 • Jože Kranjec (2),
 • Tončka Bavdek (3),
 • France Dragolič (5),
 • ga. Peterlin (7),
 • Ivana Brancelj (8),
 • Minka Šubic (9) in
 • Lojze Šabec (10).
Spredaj:

 • Jože Popek (1),
 • Jože Škerlj (2),
 • ga. Francka (3),
 • Slavko Švigelj (4) in
 • Stane Čeček (5).

Druga vrsta:

 • France Kebe (1),
 • Slavko Pirman (2),
 • Tone Urh (3),
 • Marija Rasperger (4),
 • Jože Gornik (7) in
 • Jože Adamič (8).

Tretja vrsta:

 • ga. Kebe (1),
 • ga. Klančar (3) in
 • Ivan Kebe (4).

Zadaj:

 • Zofka Kebe (1),
 • Joža Škerl (2),
 • Stane Humar (4) in
 • ga. Sever (5).
Spredaj:

 • Škarja (1),
 • Marija Vidmar (2),
 • Jože Kos (3),
 • ga. Mramor (4),
 • Marjan šega (5) in
 • Jože Klančar (6).

Druga vrsta:

 • Snoj (1).

Nekako tretja vrsta:

 • Gabrijela Debevec (1)
 • ga. Štemberger (2) in
 • ga. Hren (4).

Zadaj:

 • Tone Petrič (4) in
 • Stane Vrenko (5).
In še zadnja stran stare slike. Poleg namena fotografiranja nam napis pove, da je slika pripravljena za objavo v časopisu in koliko prostora naj zavzame.

________________________________________________________

Viri:

Kraj: Cerknica
Datum: 30. 4. 1969
Avtor: neznan
Zbirka: arhiv Brestovega obzornika
Skenirano: 2. 9. 2011
Oblika: fotografija

4 komentarji leave one →
 1. Anka permalink
  1. 05. 2012 19:16

  Dušan nekaj sem jih še prepoznala. Sl.1 ni Marija Urbas ampak Vida.Sl. 2 Olga Balt-5 g. Humar-6 zadnja vrsta Turšič Boža-1 g. Ule iz nDol. vasi Sl.3 druga vrsta Jelka Golc-3 zadaj Zofija Urbas-2.

 2. dusangogala permalink
  1. 05. 2012 19:26

  Anka hvala.

 3. Mojca permalink
  3. 05. 2012 13:39

  Vdrugi vrsti ni Slavko Pirman ampak Alojzij Pirman

Trackbacks

 1. 1974 Cerknica – Zvesti Brestu | Stare slike

Dodajte komentar

%d