Skip to content

1920 Cerknica — Razvaline gradu Loško

13. 05. 2012
tags: ,

Letnico nastanka fotografije sem določil le toliko natančno, kolikor se jo da. Lahko, da je fotografija nastala prej, morda pa tudi kasneje. Nobenega takega znaka na stari fotografiji nisem zaznal, da bi lahko natančneje sklepal o času njenega nastanka. Fotografija neznanega fotografa pa prikazuje razvaline gradu Loško, ki je stal na vzvišenem mestu sredi posestva.

Grad je imel dve nadstropji. Pred njim je bilo dvorišče obzidano z dvema stolpičema za brambo proti Turkom. Velik vodnjak, obzidan z rezanim kamnom, je dajal menihom vodo. Zunaj dvorišča, v drugem poslopju, so stanovali spodaj posli, zgoraj pa so bile menda žitne shrambe. Za tem poslopjem je stal zidan konjski hlev s kamnitimi žlebovi za 16 konj, spredaj pa je bil še drug vodnjak. Nekoliko bolj spodaj je bil še en hlev za govejo živino in drobnico.

Za gradičem proti severu, v sredi med košatim hrastjem, so imeli menihi cerkvico sv. Leonarda.

Tukaj so nekdaj imeli menihi kartuzijanci iz Bistre pri Borovnici svoja posestva. Ves svet od Kapelice med Staro cesto in nasprotnim hribom in spodaj v dolini skoraj do Nove ceste je bil v njihovi lasti.

Po gričih so se razprostirale senožeti, v ravnini pa velik sadni vrt in njive. Od gradu proti Cerknici še zdaj vodi pot, imenovana “Prelatova pot”. Ob poti je stalo lepo izrezano razpelo, narejeno v samostanu kartuzijancev. Še zdaj leži ob poti velik kvadratni kamen, ki je služil kot podstavek na katerem je razpelo stalo.

Cesar Jožef II. je dne 12. januarja 1eta 1782 zaprl samostan v Bistri. Prodal ga je in z njim tudi posestvo na Loškem. Poznejšim lastnikom ni kazalo popravljati poslopij, zato so polagoma razpadala, in danes skoraj, da ni videti niti razvalin. Stoji le še del enega velba.Razvaline, ki se vidijo na sliki, so med drugo svetovno vojno podrli italijanski okupatorji in kamenje uporabili za zaklonišča.

Zelo narazločno se vidi nekaj obrisov oseb, ki so se slikale ob razvalinah. Po belem ovratniku moškega, ki stoji na desni strani tega segmenta, bi lahko sklepal, da je bil posnetek narejen na poletno nedeljo ali kak praznik. 

Slovarček:

  • velb : obok

____________________________________________________________

Vir:

  • Jožef Žirovnik: Cerkniško jezero, Založila Slovenska matica, Ljubljana 1898, stran 14 in 15.

Kraj: Cerknica, Loško
Datum: 1920
Avtor: neznan
Zbirka: Breda Sikkens – album Stana Turšič
Skenirano: 3. 4. 2012
Oblika: fotografija

Dodajte komentar

%d