Skip to content

1920 Rakek – Državna meja na železnici

20. 12. 2016

161203038
Skica državne meje na železniški progi Rakek – Postojna.

Vsi objekti na železniških progah (vsi premostitveni objekti, podporni in oporni zidovi, signali, stavbe, potni prehodi, križanja s komunalnimi vodi itd.) so opredeljeni z razdaljo od začetne točke proge. Začetna točka proge je običajno tista postaja ali cepišče, ki je bližje prestolnici. V našem primeru je bil to Dunaj in pozneje Beograd. Kilometerski kamni in hektometerski s parno številko stojijo na desni strani proge, hektometerski kamni z neparno številko pa so postavljeni na levi strani proge.

Rapalska meja je progo pri Rakeku presekala v kilometru 485,990 63 z Dunaja. Pozneje je bila meja v kilometru 619,590 iz Beograda. Ko so viadukt v Borovnici nadomestili z obvoznico, je meja v kilometru 622,958. Tudi Italijani so spremenili kilometražo, začetna točka je bil Trst, meja pri Rakeku pa v kilometru 91,353.

Teoretična mejna črta pa je za sosednji železniški upravi nesprejemljiva. Zato velja pravilo, da je meja za telefonske telegrafske nadzemne vode mejni črti najbližji nosilni steber. Za tire pa velja, da je meja na mejni črti najbližjem spoju tirnic. Tako je mejna črta levi tir presekala v kilometru 485,990 40, desni tir pa v kilometru 485,991 19.

Na vsaki strani proge je bil betonski mejnik z lastno številko. Mejniki so imeli močne temelje, okrepljene z železno armaturo. Mere glavnih mejnikov so:

  • višina                        100 cm
  • kvadratna baza 35 x 35 cm

Na strani, ki je gledala proti Italiji, so mejniki imeli vdolbeno rdeče obarvano črko I; pod njo je bila črta, pod črto pa letnica 1920 in pod letnico spet črta. Podobno je bilo na jugoslovanski strani, le da je Jugoslavijo predstavljala velika črka J. Do spremembe jugoslovanske ustave leta 1929 je bila na kamnih kratica SHS.

V smeri mejne črte so bile spredaj in zadaj številčne oznake, obe strani sta bili popolnoma enaki. Na vrhu je bila arabska številka, ki je označevala številko odseka.

Mejna kamna

Prispevek je napisal: Karel Rustja.

Kraj: Rakek
Datum: neznan, med 1920 in 1941
Avtor: neznan
Zbirka: Karel Rustja
Skenirano: 3. 12. 2016
Oblika: načrt

Dodajte komentar

%d bloggers like this: