Skip to content

1956 Stari trg – župnik in kaplan

4. 09. 2012

Župnik Ostronič in kaplan Nastran

Župnik Ostronič je ob slovesu, ko je odhajal  na novo župnijo v Kostanjevico na Krki, zapisal: “V Starem trgu sem doživel veliko hudega, sončnih dni je bilo malo; moj Bog, daj mojemu nasledniku več uspehov in veselja”

V naši župniji Stari trg pri Ložu, s farno cerkvijo sv. Jurija,  je deloval ravno v obdobju, ko je bil položaj cerkve v naši družbi najnižji.  Pomočnika ni imel ves čas. Zato je bilo njegovo delo naporno. Na številne podužnice je hodil peš ali se vozil po prašnih cestah s kolesom. Od hiš je iz vasi na pokopališče spremljal mrliče. Čakali so ga bolniki, otroci za verouk, krsti , poroke….

____________________________________________________________

  • Desno stoji Kazimir oz. Mirko Nastran, kaplan v  Starem trgu med leti 1954 in1958. Rojen je bil v Vodicah februarja 1929 ter posvečen za duhovnika 1954, torej je bila njegova prva služba ravno v naši župniji. Od nas je odlšel k Sv. Vidu nad Cerknico za župnika.
  • Levo je Janez Ostronič, župnik, natančneje vikar namestnik med leti 1946-1955 ter nato še župnijski upravitelj do leta 1959.
  • v ozadju župnišče z lepimi vhodnimi vrati in zanimivim portalom.
  • Izraz kaplan pomeni mlajšega katoliškega duhovnika (običajno takoj po mašniškem posvečenju), ki pomaga župniku pri duhovni oskrbi župnije. V tem smislu izraz kaplan pomeni pripravnika, ki bo po opravljenem pripravništvu sposoben samostojno voditi župnijo.
  • Župnik je glavni duhovnik v župniji. Župniku pri delu pogosto pomagajo mlajši, podrejeni duhovniki, kaplani. Župnik je za svoje delo odgovoren škofu. Župnik je dolžan skrbeti za župnijo tako v duhovnem, kot tudi v materialnem pomenu.

____________________________________________________________

Viri:

Kraj: Stari trg
Datum: 24. 6. 1956
Avtor: neznan
Zbirka: 
župnišče Stari trg pri Ložu
Skenirano: 29. 7. 2012
Oblika: fotografija

No comments yet

Dodajte komentar

%d bloggers like this: