Skip to content

1965 Stari trg pri Ložu – Sestavljena razglednica

5. 11. 2011

Razglednico  Starega trga pri Ložu sestavljajo tri fotografije. Na levi je prostor pred Križno jamo,  v sredini Stari trg,  na desni pa je spomenik na Ulaki nad Starim trgom.

Sredinska slika je  izdana tudi kot samostojna razglednica. ____________________________________________________________

Stari trg pri Ložu

Srednja fotografija na razglednici predstavlja pogled iz Ulake na Stari trg in okolico. V sredini je farna cerkev sv. Jurija. Ima romansko triladijsko zasnovo in baročno preobleko iz sredine 18. st.Starotrška župnija je kot prafara obstajala že v 12. st. in bila del oglejskega patriarhata, kasneje je pripadala goriški in konec 18. st. novo ustanovljeni ljubljanski nadškofiji. Župnija se je imenovala po Ložu (njen sedež je bil vseskozi v Starem trgu) vse do 1831, ko se prvič imenuje Stari trg pri Ložu. Cerkev je v pisnih virih prvič omenjena 1221.

Zvonik stoji ločeno od cerve, kar je za naše kraje precej nenavadno. Več o tem zvoniku smo zapisali tukaj.

Križna jama

Nenavadno, da je osrednja točka fotografije stavba, ki stoji pred vhodom v jamo in ne sam vhod. Del slike z vhodom v jamo je prekrit s sredinsko sliko.Križna jama, lepotica med vodnimi jamami, leži le korak pred samim prihodom v našo dolino. Sprva je zaslovela po bogatih najdbiščih kosti jamskih medvedov, kasneje pa je korak za korakom razkrivala svoje vodne rove, očarljive dvorane, predvsem pa neverjetno bogastvo kapnikov.

Je pretočna jama med kraškimi polji, katero krasi 22 podzemnih jezerc.

Spomenik na Ulaki

Na vzpetini Ulaka, tik ob Starem trgu, stoji spomenik – grobnica padlim v NOB. Zasnovan  je kot stolpasta kamnita ločna konstrukcija. Zasnoval jo je leta 1953 V. Glanz. Nad vhodom je po zamisli B. Kalina bronast relief partizanov.V preteklosti je na Ulaki stala cerkev sv. Petra.
  • Znamka: 0,20 din,  1968, PTT JUGOSLAVIJA, izdana konec leta 1967
  • Tisk: fotolik CELJE

____________________________________________________________

Po prikazanem sklepamo, da je razglednica nastala v sredini šestdesetih let, ko je cerkniški fotograf Jože Žnidaršič razglednice opremljal s takšnimi napisi.

____________________________________________________________

Viri:

  • Kebe, Janez: Loška dolina z Babnim Poljem ; Ljubljana 1996.
  • Več avtorjev: Notranjski listi I; Stari trg pri Ložu, Epid-paralele, 1977.
  • http://www.loska-dolina.net/

Kraj: Stari trg
Datum: neznan, ocenjujemo, da je razglednica nastala v šestdesetih letih
Avtor: Jože Žnidaršič, sklepamo na osnovi besedil na prvi strani razglednice
Zbirka: Jožefa Šumrada
Skenirano: 26. 8. 2010
Oblika:  sestavljena razglednica

Dodajte komentar

Discover more from Stare slike

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

%d bloggers like this: