Skip to content

1941 Bezuljak – Piazza Bologna

4. 02. 2014

Slika je bila posneta poleti 1941, med drugo svetovno vojno, ko je bila v Bezuljaku italijanska postojanka. Nastala je gotovo poleti 1941, saj je bila italijanska posadka v Bezuljaku le do oktobra 1941. Po napadu na skladišče orožja v Bezuljaku so se Italijani umaknili v Cerknico.

Na fotografiji je središče vasi z lipo in koritom in krliščem za les. Hiše si sledijo od leve proti desni: Tonkova – samo vogal, Žogarjeva, izstopa Urbanova, za lipo je skrita Mivča, nad Turščevo hišo je viden zvonik. Skrajno desno je viden le vogal Švigljeve hiše.

Na sliki je Urbanova hiša, tedaj največja v vasi, imeli so trgovino in gostilno. Že pred drugo svetovno vojno so imeli radijski sprejemnik. Brat Jože se spominja, da so ob pogrebu generala Maistra leta 1934, radijski sprejemnik postavili na odprto okno gostilniške sobe, da je lahko poslušala vsa vas. Spominja se, kako si je živo predstavljal, ko so povedali, da vojaki korakajo pred krsto v četveroredih.
Napis na gostilni je bil prvotno HELENA URBAS GOSTILNA, potem pa so ga popravili v LUDVIK URBAS. Tega popravljenega napisa se spominjam tudi jaz v petdesetih letih. Sredi vasi so klade, ki so jih domačini pripeljali iz gozda in kasneje odpeljali na žago ali na železniško postajo Rakek.

Sredi vasi je stala mogočna lipa in poleg nje korito za napajanje živine. V sredini je Turščeva hiša, levo zadaj pa Mivča hiša (Hren Anton). Cerkveni zvonik ima na sliki še streho, ki jo je v devetdesetih letih 19. stoletja postavil mojster iz Cerknice. Leta 1943 jo je odnesel vihar.
Ob koritu slonijo italijanski vojaki, ki so imeli leta 1941 postojanko v Urbanovi hiši v Bezuljaku. Italijanski vojaki so poleti 1941 razstreljevali betonirane objekte jugoslovanske obrambne Rupnikove linije.
Bog ve zakaj so si italijanski vojaki izbrali ravno mesto Bologna, da so poimenovali središče vasi PIAZZA BOLOGNA – enak napis je bil tudi na Matičkovi hiši. Na napis se je že čisto pozabilo, pri skeniranju te razglednice pa se je spet prikazal. Na sliki je velik le 2 mm. Moji starejši sestri in brat se ga spominjajo, kdaj pa so ga odstranili, se ne spominja niti sin takratnega lastnika hiše.
Zanimivo, da je bila ta stara razglednica očitno pisana po vojni, saj je v naslovu tovarišica in ne gospa.

Slovarček:

  • klade: hlodi
  • krlišče: prostor v gozdu, na senožeti ali v vasi, kjer je bilo možno naložiti hlode na večji voz

Viri:

  • Marija Hren, Bezuljak
  • Jože Hren, Ljubljana

Kraj: Bezuljak
Datum: poleti 1941
Avtor: neznan
Zbirka: Marija Hren
Skenirano: 14. 9. 2012
Oblika: razglednica

Dodajte komentar

%d bloggers like this: