Skip to content

1888 Stari trg – Franc Jožefovo vladanje

22. 07. 2014

Stari trgStari trg enkrat na začetku prejšnjega stoletja v letnem času, ko vegetacija počiva. V nadaljevanju si lahko preberete, kako so tu praznovali 40. obletnico cesarjevega vladanja.

Slovesnost v Starem trgu pri Ložu; dne 4. oktobra 1888
(Popisal učitelj Miha Poklukar)

Dne 20. septembra sklenilo je učiteljsko oseblje in krajni šolski svet v Starem trgu pri Ložu praznovati štiridesetletnico vladanja presvetlega cesarja dne 4. oktobra.

Določenega dne zbrala se je šolska mladina in učiteljstvo v šoli. Ob 9. uri zjutraj šli so potem sprevodom v cerkev k sv. maši. Po sv. maši podalo se je vse na šolski vrt, kjer se je zaznamoval spominski čebelji panj s črkami F. J. I. in letnicama 1848-1888. Po tem opravilu vsaditi se dve požlahtneni drevesci iz šolskega vrta ob poti proti Nadlesku, dve pa ob cesti proti Ložu. Ko se je vsaditev završila, šlo je vse na vrt g. Perušeka, župana v Podcerkvi. Da pa med potjo ni bilo predolgočasno, oživljal je korak bobnajoči tambor – a na hribu Ulaka pokanje možnarjev.

Na vrtu Perušekovem se je slavnost veselo nadaljevala, če prav se je pričelo nebo oblačiti in je žugal dež s svojo močjo veselico mahoma zaključiti.

Učitelj g. Miha Poklukar je potem, ko se je uredila in pripravila mladina, v daljšem govoru slikal uzorno življenje Njihovega Veličanstva kot dečka, učenca, mladeniča, vojaka in človeka, vladarja, in priporočal ga v vestno posnemanje šolski mladeži. Poudarjal je izrečno zasluge presvetlega cesarja za srednjo šolo, ter spodbujal otroke k vstrajni pridnosti. S tem bodo utrdili sebi srečo, starišem svojim storili čast, cesarju svojemu pa delali največje veselje. Govor sklenil je z željo: »Bog obvari, Bog ohrani nam cesarja, Avstrijo!« na kar je zaorel navdušeni trikratni »živio« in cesarska pesem.

Po petji razdelilo se je dečkom in deklicam kruh, pečenka in vino. Ko se je to pužilo, vrstile so se razne otroške igre, primerne deklamacije, petje i. t. d. Ko se se razdelili še kolački in potice, katere so blagodušno spekle in darovale mnoge Starotržke gospé, ter podelile knjižice »Cesar Fran Josip I.« pridnim učencem, odpustiti se je morala mladina radi nastalega dežja domov.

Stari trgFarna cerkev sv. Jurija, kjer se je 4. oktobra 1888 vršila maša v čast praznovanja 40. obletnice vladanja cesarja Franca Jožefa I.
Stari trg… Po petji razdelilo se je dečkom in deklicam kruh, pečenka in vino …

Najprej sem pomislila, da se je v ta stavek zagotovo prikradla napaka. Le kako bi otrokom postregli vino? Po pogovoru s starejšimi o tej trditvi pa sem skoraj prepričana, da so najbrž res tudi otrokom postregli z vinom in to učitelji. Kako se nazori in spoznanja s časom spreminjajo!!!

Na naši strani si lahko preberete tudi kako so praznovali v Ložu in v Cerknici.

Slovarček:

  • zaorel: zadonel
  • po petji: po petju
  • izrečno: izrecno
  • blagodušno: radodarno

Viri:

  • Vojteh Ravnikar: Popis slavnosti v Logaškem okraju 1888; V Logatcu; Založilo “Društvo učiteljev in šolskih prijateljev Logaškega šolskega okraja”

Kraj: Stari trg
Datum: 1888 (besedilo), 1910 – ugibanje (razglednica),
Avtor: neznan
Zbirka: Župnišče Stari trg
Skenirano: 13. 11. 2014
Oblika: razglednica

Dodajte komentar

Discover more from Stare slike

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

%d bloggers like this: