Skip to content

1953 Begunje – Otroci z Justi Rode

5. 01. 2016

151012110Šolska fotografija, posneta na običajnem mestu pod kostanji, s K’znarjevo, Viklečo, deloma Tomažičevo in Jankotovo hišo v ozadju. Zadaj vidimo begunjske Zalake.

Tudi na tej fotografiji so učenci različnih starosti, nekateri so letnik 1941 (npr. Tone Katern), drugi pa letnik 1943 (npr. Francka Debevec). Vsi so skromno oblečeni. Deklice imajo kratke bele nogavičke in nizke čevlje. Nekaj učencev je bosih. Ivanka Debevec – Gornja Kotova iz Bezuljaka, ki mi je pomagala prepoznati nekatere učence, se dobro spomni lepe obleke Ancne Ive – rdečkasta križasta z obrobo iz temno rdečega žameta. Nekaj deklet ima lase spletene v kite, mlajše pa imajo lase spete s svilenimi mašnami.

151012110-001

Spredaj sedijo:

 • Ivanka Meden – Tonkova,
 • Minka Brezec – Čejdnikova, obe iz Bezuljaka.

Druga vrsta:

 • Janez Debevec – Boštjanov iz Bezuljaka,
 • Pavel Urbas – Urbanov iz Bezuljaka,
 • Tone Debevec – Žogarjov iz Bezuljaka,
 • Lado Milavec iz Begunj,
 • Minka Nared – Francetova iz Dobca.

Zadaj:

 • Tone Hren – Antonov,
 • Tone Debevec – Gornji Kotov, oba iz Bezuljaka,
 • Alojz Škrlj – Blažov z Ledine, iz Begunj,
 • Janez Tekavec – Tekavcov iz Begunj,
 • Janez Žnidaršič – Susmanov iz Begunj.
151012110-002

Spredaj sedijo:

 • Mira Rožanc – Kovačeva z Brezja,
 • učiteljica Justi Rode,
 • Francka Debevec – Žogarjeva iz Bezuljaka,
 • Zdenka Meden – Jankotova,
 • Marija Petrič – Tomaževa, obe iz Begunj.

Druga vrsta:

 • Minka Turk – Turkova iz Bezuljaka,
 • Pepca Juvančič – Tonetova iz Nov’ga Jorka,
 • Ana Katern – Vidmarjeva iz Dobca,
 • Ivanka Stražiščar – Brešča iz Dobca,
 • Štefka Katern – Zrimškova iz Dobca.

Zadnja vrsta:

 • Janez Košir – Koširjev Janko iz Selščka,
 • Franc Petrič – Petričev iz Begunj,
 • Stane Škrlj – Dolnji Popkov iz Bezuljaka,
 • Viktor Zrimšek – Jurjev iz Dobca,
 • Miro Zalar – Zalarjev iz Dobca,
 • Tone Katern – Severjev iz Bezuljaka.
151012110-003

Spredaj:

 • Marija Petrič – Tomaževa iz Begunj.

Druga vrsta:

 • Ana Košir – Koširjeva iz Selščka,
 • Iva Žnidaršič – Ancna iz Bezuljaka,
 • Mira Kranjec – Krajnča s Kožljeka.

Zadnja vrsta:

 • Julij Zalar – Jakopov s Kožljeka,
 • Jože Tomšič – Nžetov iz Topola,
 • Franc Doles – Barklov iz Begunj.

* Tehnično nekoliko slabša fotografija je bila že objavljena v Starihslikah, dodajamo še eno verzijo s hišnimi imeni in z nekaj dopolnitvami.

Slovarček:

 • mašna: pentlja iz različno širokega svilenega traku

Viri:

 • Ivanka Debevec, Bezuljak

Kraj: Begunje
Datum: verjetno 1953
Avtor: Janko Košir
Zbirka: Francka Debevec
Skenirano: 12. 10. 2015
Oblika: fotografija

No comments yet

Dodajte komentar

%d bloggers like this: