Skip to content

1961 Žerovnica – Kopica

26. 03. 2016
tags: ,
by

160317829Zlaganje te zanimive kopice je na žerovniškem polju »Na platu« posnel Tone Žnidaršič, Tehinč iz Žerovnice. Kopico zlaga njegov oče Franc Žnidaršič, zraven pa si delo ogleduje vnučka Darja.

Takale kopica žita je bila značilna samo za Žerovnico. Ta vas ima veliko lepega polja, ki je bilo včasih vse preorano in zasejano z žitom. Ker se je takrat obdelovalo še vse ročno, je preprosto zmanjkalo prostora v kozolcih. Zato so žito sušili na tak način.

V letu 2015 smo članice Društva Klasje Cerknica, z domačini iz Žerovnice in Grahovega poskusili to delo obnoviti. Le najstarejši vaščani so to delo še obvladali. Na travnati ravnini so zložili snope v krogu drug poleg drugega in nadaljevali naslednjo vrsto. Vsak snop leži nekje na polovici prvega, na katerega so snop nekoliko potlačili in tako naprej, dokler ni vrsta zaključena. In tako se zlaga vrsta za vrsto, vsaka je pomaknjena nekoliko navznoter, tako da se kopica oži in je tako bolj stabilna. Na vrhu so kopico povezali s srobotom, da je bilo žito varno pred burjo. V tako kopico se lahko zloži velik lojtrni voz žita. Na sliki je lepo videti, kolikšne so take kopice bile.

Ko se je žito v kopici posušilo, je lahko dalj časa čakalo, dokler ni prišlo na vrsto za mlatev. V šestdesetih letih niso več mlatili mlatiči na podu s cepci, ampak so že povsod uporabljali mlatilnice. S temi so v glavnem razpolagale Kmetijske zadruge, ki so imele mlatilnico postavljeno pod zato primernim poslopjem, tja pa so kmetje vozili mlatit žito na vozovih iz ene ali iz več vasi, vse dokler se niso pojavili kombajni.

V Cerknici je taka mlatilnica stala približno tam, kjer je danes parkirni prostor trgovine.

160317829-001Tehinč ata je na lestvi videti prav majhen v primerjavi s kopico.

Vir:

  • Marica Pakiž

Prispevek je napisala: Ana Ivančič.

Kraj: Žerovnica
Datum: 1961
Avtor: Tone Žnidaršič
Zbirka: Marica Pakiž
Skenirano: 17. 6. 2016
Oblika: fotografija

No comments yet

Dodajte komentar

%d