Skip to content

Unec 1950/51 – Učenci vseh razredov Državne ljudske šole

4. 05. 2017

V šolskem letu 1950/51 je Državno ljudsko šolo na Uncu obiskovalo 78 učencev (35 učencev in 43 učenk). Od 78 učencev je razrede uspešno opravilo 74 učencev ali 92 %.

Poglejmo si, kaj je za to šolsko leto v šolsko kroniko, čeprav precej suhoparno, zapisala vodja šole Vera Jug.

Pouk se je vršil v 2. sobah. Šola je dvooddelčna. V eni šol. sobi je poučevala tov. Perovič Heda dopoldne 4+5 r. (v 5 razred so hodili učenci več let, dokler niso izpolnili šolske obveznosti, ali odšli v nižjo gimnazijo v Postojno ali se šli učiti kakšne obrti, op. Perko) skupno 4 učne ure in od te dalje pa 3. r. V drugi sobi pa tov. Jug Vera popoldne 1+2 r. združeno ter vodila tudi upravit. posle.

Proslave in razni dogodki

 • 16. sept. ob obletnici priključitve Primorske se je pionirjem obrazložil pomen priključitve.
 • Od 1. do 8. okt. v TRKS (tednu rdečega križa Slovenije, op. Perko) smo zbrali vso članarino Pomladkarjev in jo odposlali O RK v Postojno.
 • Ustanovili smo v vsakem razredu “zdravstveni aktiv” in imeli zdravstvena predavanja.
 • Od 5. do 12. okt. “Teden tehnike” smo poudarili s primernim predavanjem po vseh razredih.
 • Od 22. do 29. okt. je bil “Teden cest” (jesenski). V vseh razredih smo poudarjali veliko važnost na pažno vzdrževanja naših cest.
 • 19. nov. so bile krajevne OF volitve.
 • 29. nov. ob obletnici ustanovitve naše FLRJ se je vršila šol. proslava. Med pionirje so bili sprejeti učenci I., II., III. razr.
 • 16. dec. je bil roditeljski sestanek.
 • 22. dec. na “Dan armije” se je otrokom obrazložil pomen.
 • 1. januarja smo priredili “Novoletno jelko” v Kulturnem domu (zadružni dom op. Perko). Po nagovoru so pionirji uprizorili igrico “Rdeča kapica”. obdaritev je zajela vse otroke do 14. leta.
 • 15. jan. 1951 je bil zaključek prvega polletja z razrednimi proslavami.
 • 2. febr. se je začelo drugo polletje.
 • 8. febr. Prešernov dan smo proslavili z razrednimi proslavami.
 • 8. marca na “Dan žena” smo imeli skupno šolsko proslavo.
 • 27. april. 10. letnico ustanovitve OF smo praznovali v Kulturnem domu.
 • 25. maja na Titov roj. dan smo priredili skupno šolsko proslavo.
 • 26. maja smo proslavili “Dan pomladi” z izletom v Škocjan.
 • 17. junija smo imeli roditeljski sestanek.
 • 24. junija se je zaključilo šol. leto 1950/51 s skupno šolsko proslavo in razdelitvijo spričeval.

Organizacije

Ob začetku šol. leta je bil izvoljen “Pionirski svet”, ki je vodil pionirsko organizacijo. Svet se sestoji iz predsednika, tajnika, blagajnika ter vodij skupine in se sestaja po potrebi.

Vsi učenci so pomladkarji RK.

Na mladinske liste je naročenih 51 “Cicibana”, 2 “Pionirja” in 40 “Pionirskih listov”.

Mlečna kuhinja

Vsi učenci so dobivali dnevno v šoli malico in to kruh z margarino ali sirom in kavo ali kakav. Hrano je vse leto dobavljalo socialno skrbstvo iz Postojne v okviru MDF (Mednarodni dečji fond – Amerika, op. Perko).

Zdravstvo

V februarju in marcu je bilo na šoli med učenci veliko obolenj. Skoraj vsi so imeli oslovski kašelj in ošpice. Zaščitno cepljenje proti črnim kozam je bilo 28. maja. Na šoli se je vršilo dvakratno cepljenje proti davici.

Nabiralne akcije

Pionirji so nabrali precej rjavih hroščev (majski hrošči op. Perko). Pregledovali so krompirjeve nasade glede koloradskega hrošča.

To je bil čas, ko je bila uporaba palice ali metra (štirioglato 1 meter dolgo merilo s cm in dm) kot vzgojnega pripomočka še prisotna. Še hujša kazen pa je bila, da si bil po koncu pouka “zaprt”. Bilo je zelo zoprno, saj so tvoji sošolci že prikolovratili domov, pa so jih tvoji starši spraševali, kje si. Kar temeljito si se moral pripraviti, ko si prišel domov, kjer je običajno sledila dodatna kazen. Ne spomnim se dobro, verjetno pa sem bil tudi sam kdaj “zaprt”. Še zanimivost, poleg straniščnega okna na Lenčkovi strani je rastlo drevo (mislim, da sliva) po kateri so “zaporniki” starejših letnikov včasih tudi pobegnili iz “zapora” že pred iztekom kazni. Takrat so učitelji pač stanovali v šolskih stavbah in “zapor” jim je bil pri rokah ter so lahko nadzorovali in spuščali domov po določenem času “zapornike”.

To je bil čas, ko se ni moglo kupiti skoraj ničesar, vse je bilo na karte, pa tudi denarja ni bilo, tako smo bili zelo skromno opravljeni. Še na nekaj sem se spomnil, na našo higieno. Pri vseh hišah smo imeli takrat živino, če ne drugega vsaj eno kravo za mleko, pred šolo smo morali opraviti kakšno opravilo v hlevu, kopalnic ni bilo in kar predstavljam si, kako so se po razredu mešale različne “prijetne” vonjave.

S Tončko Hlad z Unca sva se trudila s prepoznavanjem učencev. Vseh nama ni uspelo prepoznati, mogoče sva storila tudi kakšno nenamerno napako, za kar se vsem že vnaprej opravičujeva.

Od leve proti desni; vrste od zgoraj navzdol:

 • 1. Marija Jeršan, Fani Moreše, Leopold Rogelj, Gnezda (Štefinov)?
 • 2. Franc Rebec, nepoznan, Milka Petrič, Lidija Jug, Nevenka Bajt, Andrej Beber, Rudi Jernejčič, nepoznan.
 • 3. Jože Oblak, Veronika Štefančič, Tončka Jeršan, Lidija Jug, nepoznana, Hermina Puntar, Magda Ileršič.
 • 4. nepoznana (sklonjena), nepoznana, Hermina Nagode, Zvonka Lampič, Mara Ileršič.

 • 1. nepoznan, Avgust Udovič, Matija Bajta, nepoznan, Tone Oblak, Franc Valentin Perko, nepoznan, nepoznan.
 • 2. nepoznan, Ciril Jernejčič, Tone Ivančič, Benito Mršek, Janez Bajt, Ivan Ivančič, Tone Jernejčič.
 • 3. Danica Urbas, Ema Mulc, Mara Mulc, Mara Mramor, Ida Sečnik, Erna Augusti, Marjana Rebec.
 • 4. Sonja Gabrenja, Tončka Urbas, učiteljici Vera Jug in Heda Perovič, Marija Urbas (Budnava), nepoznana.

 • 1. nepoznan, nepoznana, nepoznana, Jelka Štefančič, Iva Čekada.
 • 2. Vinko Urbas, Franc Ivančič, Tone Primožič, Tone Sečnik, Tone Rebec, nepoznan, nepoznan, nepoznan.
 • 3. Ana Bajt, Iva Urbas, Tončka Hlad, Nada Gabrenja, Stanka Pupis, Francka Mulc.
 • 4. neznana, Pupis, Breda Puntar, Dragica Urbas.
Na zadnji strani slike sem pozneje zabeležil: I. razred osnovne šole Unec 1948/49. Enaka fotografija je nalepljena v šolski kroniki unške šole pri šolskem letu 1950/51; tako, da je pravilna letnica 1950/51; takrat pa sem obiskoval že 3. razred.

Viri:

 • Šolska kronika šole Unec za šol. leto 1950/51

Kraj: Unec
Datum: 1951
Avtor: Vilko Filač
Zbirka: Franc Perko
Skenirano: 30. 1. 2017
Oblika: fotografija

No comments yet

Dodajte komentar

%d bloggers like this: