Skip to content

1938 Begunje – Zadružna žaga

6. 02. 2018


Na sliki je zadružna žaga v Begunjah, ki jo je leta 1938 ustanovil Jože Kranjc – Kranjč iz Dobca. O tem smo že pisali.

Pobudo za žago je dal Jože Kranjc – Kranjč iz Dobca. Spomnim se pripovedovanja Markotove Francke – žal že pokojne. Pravila je, da je bil Jože bister in podjeten fant. Begunjski župan (Jakob Kranjc – Mihoučkov) ga je že kot mladega fanta leta 1938 na občinske stroške poslal v kmetijsko šolo na Češko, v mesto Brno. Ko se je vrnil, je v Begunjah ustanovil lesno zadrugo. Menil je, da je prihodnost Menišije v lesni industriji in žagah, ne pa v kmetijstvu. Navduševal je mlade, da so se vključili v zadrugo. Zanimivo je, da je tudi ženske navduševal za službo na žagi, da bi zaslužile kakšen dinar.

Ko se je zbralo dovolj ljudi, ki so bili pripravljeni pristopiti k zadrugi, so se odločili za postavitev žage. Zanjo so sprva izbrali prostor med Dobcem in Bezuljakom, a so si kasneje premislili, sta povedala Jože Korošec – Fžnarjev in Točka Zrimšek – Brešča. Nato so začeli pripravljati prostor v Begunjah. Pri potrebnih izkopih je ves čas sodeloval tudi Gregorjev ata (Jernejčič) iz Dobca. Takrat na Menišiji še ni bilo elektrike. Napeljevanja električnih kablov se spominja Marinka Nared – Severjeva mama iz Dobca, ki je začela hoditi v prvi razred v šolskem letu 1939/40. Šele, ko je bila napeljana elektrika, je žaga lahko začela obratovati. Prej je bilo nekaj žag na vodni pogon na Cerkniščici.

Kaj več o žagi nisem mogla izvedeti, saj so bili moji sogovorniki – sedaj stari 80 – 87 let – takrat še osnovnošolci. Nekaj so sicer videli, nekaj slišali govoriti starše, a ker jih stvar kot otroke ni posebno zanimala, si tudi zapomnili niso veliko.

Kdo ve, kakšen razvoj bi doživela Menišija, če ne bi bilo vojne, ki je vzela večino fantov iz teh krajev. Nekoč sem vprašala Markotovo Francko, zakaj se ni poročila. »S kom pa, saj ni bilo nobenega fanta,« mi je odgovorila.

Na sliki se vidi, da je delo dobro steklo. Poleg hlodov vidimo že cele skladovnice desk. Ljudi žal ni mogoče prepoznati.

Viri:

  • Francka Košir – Markotova iz Dobca

Prispevek je napisala: Marija Košir.

Kraj: Begunje
Datum: neznan, okoli 1938
Avtor: Janez Kranjc (r. 1918)
Zbirka: Jerica Kranjc
Skenirano: 14. 2. 2017 (Ana Košir)
Oblika: negativ na steklu

Dodajte komentar

Discover more from Stare slike

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

%d bloggers like this: