Skip to content

1917 Vrhnika v Loški dolini – Mlin in žaga

21. 06. 2018

Prav taka razglednica je bila objavljena v glasilu Obrh in tam je navedeno, da je bila odposlana leta 1917.

Nekdaj mogočna družina Žagar je bila lastnica velikega posestva. Mlin in žaga sta prvič omenjena že leta 1606 v urbarjih loškega gospostva. Na začetku dvajsetega stoletja je posestvo obsegalo gospodarsko poslopje, žago, hišo, zgrajeno leta 1853 in mlin s tremi pari kamnov in eno stopo, nadgrajen leta 1888. Adolf Zakrajšek, ki je posestvo prevzel po svojem očetu Antonu Zakrajšku, je bil podjeten mož in je svojo dejavnost razširil še na lesno trgovino, kar je smiselno in pametno, če je žaga »pri hiši«. Leta 1933 je Adolf umrl in posle je prevzela njegova žena Marica, ki je bila sposobna in dobra po srcu saj je revnim družinam moko podarjala in s kruhom obdarovala berače. Med drugo svetovno vojno je bilo potrebne veliko diplomacije, da je posestvo obdržala in ji ga niso požgali ne eni, ne drugi.

Mlin je prenehal z obratovanjem kmalu po drugi svetovni vojni, Žaga še dela in gater, star 105 let, je najstarejši še delujoči v Evropi.
Kot zanimivost povejmo še to, da so tu snemali otroško nadaljevanko Kukavičji Mihec. Sem upala, da bom našla kaj koristnega o tako velikem posestvu, pa nisem nič, razen nekaj malega v reviji Obrh. Pa nič. Pejva, Mihi!
Pomagaj si sam, ker internet ti tu ne bo pomagal.

Slovarček:

  • Pejva, Mihi!: Tako je rekel Aleksander Valič v vlogi potepuha Zlatku Dobriču v vlogi Mihca, kadar sta jo morala kam podurhat.
  • gater: stroj za žaganje hlodov v deske, jarmenik
  • stopa: navadno lesena priprava, v kateri se s tolčenjem odstranjuje trši ovoj žitnih zrn

Viri:

  • Borut Kraševec. Zakrajškov mlin in »Žnidaršičeva žaga« pri izviru Velikega Obrha v Žagi. Obrh, Glasilo občine Loška dolina. Letnik 18, številka 1, marec 2017, stran 42.
  • Borut Kraševec. Adolfov mlin. Obrh, Glasilo občine Loška dolina. Letnik 18, številka 2, maj 2017, stran 9.
  • http://lesista.si/zgodovina.html

Kraj: Vrhnika v Loški dolini
Datum: 1917
Avtor: neznan
Zbirka: Župnišče Stari trg
Skenirano: 28. 3. 2012
Oblika: razglednica

Dodajte komentar

%d bloggers like this: