Skip to content

1909 Dolenje Jezero – Nasip do Gorice (4)

26. 08. 2018

Matevž Martinčič iz Dolenjega Jezera 25 je zastopal odbor vaščanov za izgradnjo poti (nasipa) in mostu od vasi do Gorice od leta 1904 pa do izgradnje leta 1907, potem pa je bil do 7. maja 1909, ko je s tega položaja odstopil, še oskrbnik nasipa. O odstopu Matevža Martinčiča in izvolitvi novega odbora za oskrbovanje nasipa ter imenovanju novega oskrbnika nasipa Andreja Šparembleka so obvestili c. k. okrajno glavarstvo Logatec.

Slavno
c. kr. okrajno glavarstvo
Logatec

Podpisani vljudno naznanjamo, da smo vsled prostovoljnega odstopa gospoda Matevž Martinčiča iz Sp. Jezera št. 25 kot oskrbnika nasipa čez jezero danes kot novo izvoljeni odbor za oskrbovanje sipa izvolili novega oskrbnika in sicer gospoda Andreja Šparembleka iz Spodnjega Jezera št. 30 kar blagovoli slavno c. k. okrajno glavarstvo na znanje vzeti.

Spodnje Jezero dne 7 maja 1909.

Andrej Šparemblek
nečitljiv podpis
Obreza Andri
Andrei Branisel
Franc Švelc
France Korošec

O gradnji nasipa smo doslej objavili tri nadaljevanja: 1., 2., 3.

Viri:

  • Arhiv Republike Slovenije, SI AS 134/455 Graditev nove ceste preko Cerkniškega jezera proti Gorici.

Kraj: Spodnje (Dolenje) Jezero
Datum: 7. maj 1909
Avtor: odbor za oskrbovanje nasipa
Zbirka: Franc Perko
Skenirano: fotografiral Franc Perko
Oblika: kopija dokumenta 

No comments yet

Dodajte komentar

%d bloggers like this: