Skip to content

1946 Kirkland Lake – Družina Otoničar (2)

20. 10. 2018

Osem let po tem, ko so Žnidaršičevi (Šentkovi) prejeli prvo sliko od družine Otoničar (Pocinovi), so prejeli novo sliko.

Ob kakšni priložnosti so se postavili v fotografski atelje, nam ni znano. Morda je to Tončka zaupala svoji sestri Francki, ki jo je obiskala v Cerknici v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Po pripovedovanju se stara teta Tončka ni mogla načuditi, kako lahko v Cerknici živimo v tako lepih novih hišah. Ko je namreč odhajala na pot v Ameriko, je bila večina hiš v Cerknici še krita s slamo, sedaj pa namesto pogorelih hiš videla popolnoma novo podobo kraja. Nas ravno takrat ni bilo doma, saj smo bili ravno na morju na dopustu, tako da stare tete nisem nikoli srečal. Za teto pa še dodatno presenečenje. Da hodijo Cerkničani na dopust na morje?!

Stojita z leve Matija Otoničar in njegov sin Vinko.
Levo stoji Tončka Otoničar. Hčerke Vide ni na sliki, takrat naj bi bila stara okoli osem let. Morda je bila ravno takrat bolna?

Ostalih na sliki žal nismo prepoznali, lahko pa z veliko gotovostjo domnevamo, da so to slovenski izseljenci v Kanadi. Vsa družina Otoničar je bila namreč močno vpeta v družabno slovensko izseljensko življenje.

Ugotovili pa smo, da sta bila Matija in Tončka člana Vzajemne podporne zveze Bled (VPZB). Na spletu lahko najdemo sledeče:

“Dne 26. 2. 1933 je bilo ustanovljeno Slovensko-kanadsko podporno društvo v Kirkland Lake. Njegova osnovna dejavnost je bilo zavarovalništvo in organizacija solidarnostne pomoči ob nesrečah. Še istega leta se mu je priključilo dramsko društvo in pevsko društvo Triglav. 16. 1. 1938 se je društvo preimenovalo v Podporno društvo Bled, ki je do leta 1940 ustanovilo prve odseke tudi v drugih krajih in se reorganiziralo v Vzajemno podporno zvezo Bled, katere sedež je bil pri odseku št. 1 v Kirkland Lake. Kasneje pa je bil sedež zveze prenešen v Beamsville. Najvišji organ zveze je konvencija, v kateri so zastopani vsi odseki. Izvršni organ je glavni odbor, ki ga sestavljajo predsednik, podpredsednik, glavni tajnik, blagajnik. Nadzorni odbor skrbi za imetje in njegovo zavarovanje in imenuje druga delovna telesa društva (npr. zgodovinski odbor, odbor za sestavo pravil, prizivni odbor).”

Poleg medsebojne pomoči so pošiljali pomoč tudi svojim domačim v Slovenijo, ki so bili po 2. svetovni vojni v težkem položaju. O nujnosti pošiljanja pomoči piše Matija Otoničar v glasilu kanadskih Slovencev Edinost. (letnik 4, št. 154, stran 3).
V Spomin družini Franc Žnidaršič-evi

Družina Matija Otoničar
Kirkland Lake, Ontario, Canada
Maj 12.1946

Viri:

  • Vinko Žnidaršič
  • spletne strani

Kraj: Kirkland Lake, Ontario, Kanada
Datum: 12. 5. 1946
Avtor: neznan
Zbirka: Matjaž Žnidaršič
Skenirano: 2. 2. 2018 (MŽ)
Oblika: fotografija

No comments yet

Dodajte komentar

%d bloggers like this: