Skip to content

1910 Postojna – Deška meščanska šola in okrajno glavarstvo

26. 09. 2019

Na fotografiji sta na desni stavba deške meščanske šole Postojna in poleg na levi stavba okrajnega glavarstva v Postojni.

Meščanske šole so ustanavljali v večjih trgovskih in industrijskih središčih. Imele so tri razrede, ki so se navezovali s petim razredom ljudske šole. Po končanih petih razredih ljudske šole so učenci lahko nadaljevali šolanje v meščanski šoli. Iz meščanske šole pa je bila možnost nadaljevanja izobraževanja na zahtevnejših strokovnih šolah. Meščanske šole na Slovenskem so bile v glavnem nemške, dvojezična je bila v Krškem; slovenska, torej s slovenskim učnim jezikom pa v Postojni (1906) in v Trstu (1916).

Ob ustanovitvi leta 1906, šola še ni imela svojih prostorov, gostovala je v stavbi ljudske šole. Z gradnjo so začeli leta 1907 in jo zaključili leta 1909. Mogočno stavbo s številnimi elementi iz grobo klesanega kamna je načrtoval arhitekt Josip Costaperaria. Deška meščanska šola je zanimiva tudi za naše kraje, saj so naši premožnejši vaščani pošiljali svoje otroke v deško meščansko šolo v Postojno. Ko je prišla po Rapallski pogodbi leta 1920 Postojna pod Italijo, je bil ta pretok prekinjen. Naši učenci so morali v šolo v Ljubljano, dokler ni, na hitro se razvijajočemu Rakeku, 15. oktobra 1926 začela delovati Državna meščanska šola Miroslava Vilharja.

Po koncu druge svetovne vojne je bila v stavbi nekdanje deške meščanske šole kar nekaj let nižja gimnazija Postojna, kamor smo hodili tisti, ki smo želeli nadaljevati šolanje, dokler ni začela na Rakeku delovati osemletka. Vožnja z vlakom, nato pozimi peš po močni burji skozi zamete od železniške postaje Postojna do šole in nazaj, igranje nogometa spomladi in jeseni na košarkaškem igrišču poleg šole, potepanje po Soviču, prve simpatije, pa še marsikaj smo doživljali; saj smo bili mladi, imeli smo od 11 do 14 let.

Vhod pod dvojno arkadno odprtino v deško meščansko šolo v Postojni, izdelan iz grobo klesanega kamna. Danes je tu Ljudska univerza.
Okrajno glavarstvo Postojna, danes sedež občine Postojna. Stavba je bila za potrebe okrajnega glavarstva zgrajena leta 1908.
Razglednico, ki jo je odposlala soproga okrajnega glavarja Postojne dr. Antona Pilshoferja, Marija Pilshofer roj. pl. Fichtenau iz Struge pri Novem mestu, je bila namenjena

Prežlahtnemu gospodu Ivanu Globevniku župniku v St. Vidu pri Vipavi.

Zahvaljujeva se še enkrat Vam, preč. gosp. Župnik in Vaši g. mami in g. sestri prisrčno za Vašo ljubeznjivost povodom najinega poseta. Najvljudneje pozdrave udani … (? težkoberljivo) spredaj na sliki še: Marija Pilshofer Fichtenau in nečitljiv podpis (verjetno dr. Antona Pilshoferja).

Dr. Anton Pilshofer je bil okrajni glavar v Postojni med letoma 1909 in 1918; fotografija je bila posneta po letu 1909, ko je bila že zgrajena stavba deške meščanske šole.

G. župnik iz Podnanosa Tomaž Kodrič, mi je pomagal določiti čas, ko je bila razglednica poslana: V Krstni knjigi župnije Podnanos (Št. Vid pri Vipavi) je prvi vpis s podpisom Ivan Globelnik, župnik vpisan 17. avgusta 1910 in zadnji, 5. oktobra 1911.

Pravi užitek mi je bilo raziskovati pisca in naslovnika razglednice, čeprav mi je to vzelo kar precej časa, sem bil pa na koncu za trud poplačan, saj sem se dokopal do vseh.

Viri:

  • Trebec, N. 2013 »Resna stavba za resni smoter« – deška meščanska šola v Postojni. Šolska kronika 2013, str. 465-492.
  • g. Tomaž Kodrič, župnik iz Podnanosa

Kraj: Postojna
Datum: 1910
Avtor: založil M. Šeber, Postojna
Zbirka: Franc Perko
Skenirano: 1. 9. 2019
Oblika: razglednica

One Comment leave one →
  1. Anonimno permalink
    26. 09. 2019 08:51

    Mi je prelepo , ko gledam sosednjo hišo.40 let sem sedela v njej in bilo mi je lepo.Je pa zgrajena iz kamna in pred vsakim dežjem so bili vsi tlaki mokri, da o kleteh ne govorimo.Meni zelo lepa in vredna slika.Hvala!

Dodajte komentar

%d bloggers like this: