Skip to content

1917 Planina – Most čez Unico s Planino v ozadju

11. 10. 2019
tags: ,

Planina je bila za naše kraje kar pomembno središče. Do 15. oktobra 1896, ko je bila s cesarskim odlokom ustanovljena občina Rakek, so vasi Rakek, Unec, Slivice in Ivanje selo sodile pod občino Planina. Pred preselitvijo v Logatec, je bilo v Planini leta 1850 ustanovljeno okrajno glavarstvo (najprej kot okrajni urad), kamor je sodilo tudi naše področje. Pred letom 1848, do odprave fevdalizma, pa je pomembne upravne in sodne zadeve urejalo gospostvo Haasberg.

Planina je okoli dva kilometra dolgo razpotegnjeno naselje ob vznožju Grmade in Planinske gore. Pred izgradnjo železnice Dunaj – Trst (1857) je bilo pomembno naselje ob Tržaški cesti, kjer je tekel izredno živahen promet od Ljubljane proti Trstu in nazaj. Sredi 18. stoletja je promet na Kranjskem narasel, tako da je deželni glavar leta 1749 naročil gostilničarjem, da so dolžni zgraditi lope ali kolnice za vozove in povečati hleve za konje. Poleg gostiln so furmani potrebovali še številne druge obrti predvsem kovače in kolarje, pa šuštarje in krojače; saj je bilo na dolgi in naporni poti potrebno marsikaj popraviti, obnoviti, dopolniti.

Častitljivi štiriločni kamniti most čez reko Unico pri gradu Haasberg, zgrajen leta 1763, ki stoji še danes.
Ob prometni cesti so bile za potrebe in seveda od zaslužka od prevozništva, zgrajene velike hiše in gospodarska poslopja. Planino je oblikovala izjemna tlorisno zasnovana in značilna notranja arhitektura s starimi furmanskimi hišami, širokimi napušči, obsežnimi dvorišči in velikimi konjskimi hlevi. Njihova zunanja posebnost, razširjeni napušč pred vhodom, je nastal pod vplivom prevozništva. Semkaj so furmani (tovorniki), kadar je deževalo, lahko umaknili svoje vozove. Po izgradnji južne železnice so stavbe postopno dobile drugačne namene; se pa na fotografiji iz zadnjih let Avstro-Ogrske monarhije (1917) še vidi njihova mogočnost, kot spomin na čase prevozništva.

Viri:

  • Planinska dolina. Ljudje in kraji ob Unici. 2009. Ur. Jakopin, P., 296 s.

Kraj: Planina
Datum: 1917
Avtor: neznan
Zbirka: Franc Perko
Skenirano: 1. 9. 2019
Oblika: razglednica, Zaloga L. Dollineri Trst.

One Comment leave one →
  1. 11. 10. 2019 08:34

    Meni se zdi vse skupaj, posebno pa še most čista romantika… tako, iz fotelja. Vsaka hiša, vsako drevo pripoveduje svojo zgodbo.

Dodajte komentar

%d bloggers like this: