Skip to content

1947 Rakek – Razvoj športa po letu 1945 – V. Šah 1/2

22. 06. 2021

Naj nekaj predvojnih podatkov o delovanju rakovških šahistov pričnem z letom 1933. Na občnem zboru SK Javornik 4. 3. 1933 so poročali posamezni načelniki sekcij, za Šahovsko sekcijo je poročal načelnik Marjo Gorjup in blagajnik Mitrofan Gnadčenko. Na koncu zasedanja so izvolili nov upravni odbor, kjer je bil ponovno za načelnika šahovske sekcij izvoljen Marjo Gorjup. UO je v začetku julija 1933 sprejel sklep o nabavi nove šahovske ure. Na seji sredi decembra so ocenili uspešno reševanje pogojev za delovanje šahovske sekcije v gostilni Ševar. V letu 1933 je sekcijo vodil načelnik Marjo Gorjup, tajnik in blagajnik je bil Franc Šušteršič, gospodar Ivan Klemenc, tehnični referent Mitrofan Gnadčenko ter odborniki Anton Žbogar in Vinko Stržaj. Sekcija je štela 21 članov. Konec meseca je sekcija pripravila »Božično šahovski turnir« na katerem je sodelovalo 20 šahistov. Zmagal je Franc Šušteršič pred Ivanom Klemencem, Hermanom Požarjem in Vladom Strohsackom.

»Božično šahovski turnir« je bil v tem času tradicionalen. Tudi dejavnost šahovske sekcije je bila predvsem v zimskem času. Vodenje šahovske sekcije je v letu 1935 prevzel Franc Klemenc. Na predlog Aleksa Domicelja so ukinili tudi vse sekcijske uprave in združili skupna opravila v upravnem odboru. V letu 1936 je prevzel vodenje sekcije Herman Hančič. Šahovska sekcija se je močno okrepila in jeseni 1936 so jo sestavljali: Ivan Klemenc, Franc Klemenc, Franc Albreht, Herman Hančič, Leopold Janež, Viktor Žitko, Marjo Gorjup, Franc Braniselj, Lado Jaklič in Karel Modic.

Na osnovi poročila je sekcija v letu 1938 pripravila brzo potezni turnir in odigrala dve tekmi s šahisti z Unca in obe dobila. V programu pa so imeli tudi v okviru športnega dne v avgustu 1938 tekmo s šahisti iz Begunj in šahovski dvoboj z Močilnikom z Vrhnike. V zapisih ni zaslediti realizacije tekem. V letu 1939 so šahisti odigrali in dobili dve tekmi z Uncem, tekmo z Vrhniko pa izgubili. Redni šahovski večeri so potekali v gostilni pri Pircu. Konec leta 1940 se je UO kluba sestal in med poročili obravnaval tudi poročilo šahovske sekcije, ki ga je podal načelnik šahovske sekcije Herman Hančič. Šahovska sekcija si je uredila prostore v gostilni Fatur, kjer je imela na razpolago svojo sobo. Načrtovali so dve tekmi s SK Vrhnika in izvedbo turnirja. Delo sekcije po letu 1941 zamre. Hančič se aktivno vključi v delo osvobodilne fronte.

 
Organiziranost po letu 1945

Konec oktobra 1945 ob pripravi na ustanovni občni zbor Fizkulturnega društva Rakek je bil v pripravljalnem odboru za šah zadolžen Anton Jerina.

Na ustanovnem občnem zboru 13. 1. 1946 je poverjenik za šah postal Mirko Polak.

Na seji upravnega odbora 26. 6. 1946 je poverjenik Polak poročal o finalnem turnirju šesterice in da je prvak Rakeka za to leto postal Ivan Klemenc. Odigrali so tudi dvoboj z divizijsko ekipo JLA in izgubili s 7:1. Na seji je bil med ostalimi sprejet v članstvo tudi Milan Juvančič, že novembra pa predlagan v disciplinsko komisijo. Šahovska sekcija je imela vadbe 2-krat tedensko, začeli pa so tudi s šahovskim tečajem za začetnike.

Leta 1947 je bil ponovno imenovan za referenta za šah Mirko Polak. Potekal je tudi šahovski tečaj 1x tedensko. Božični šahovski tečaj se zaključi februarja. Zmagovalec Ivan Klemenc, drugi Jerina in tretji Molan. Na UO so odobrili nakup 1 šahovnice in zvonec za turnirje v hitro poteznem šahu. Domicelj pa je predlagal nakup 5 boljših šahovnic.

Med 9. in 27. 2. 1947 je potekal šahovski turnir za mladince z 12 udeleženci. V 10 igralnih dneh je bilo odigranih 134 partij. Razsodišče: Aleks Domicelj, Mirko Polak in Ivan Klemenc. Rezultat: 1. Anton Modic 18,5 točke, 2. Franc Mlakar 17 točk, 3. Anton Rok 17 točk, 4. Janez Steržaj 15 točk, 5-6. Prešeren, Anton Jerina. Trije prvouvrščeni so prejeli za nagrado knjigo velemojstra Vidmarja »Razgovori z začetniki Šaha«. V začetku marca je bil drugi začetniški tečaj z 20 udeleženci. Šahovska sekcija je prestavila svoje delovanje v klubsko sobo narodne milice. Zaključil se je članski šahovski turnir. Prvak Rakeka za leto 1947 je postal Ivan Klemenc, drugi Jerina in tretji Rudolf Kordiš. Šahovska sekcija je zaključila svoje delo s simultanko, ki jo je odigral Ivan Klemenc proti ostalim članom sekcije. Rezultat 5,5 : 2,5 v korist članom. Konec leta je bil v programu članski in mladinski šahovski kvalifikacijski turnir, šahovski mladinski turnir za prvenstvo Rakeka in simultanka.

V zimskih mesecih leta 1948 je bila zelo aktivna šahovska sekcija. V decembru so izvedli kvalifikacijski turnir za člane, kjer je sodelovalo 9 tekmovalcev in za mladince z osmimi udeleženci. S šahistom Hrenom iz Ljubljane je 23. 1. 1949 23 članov sekcije in 9 vojakov odigralo simultanko. Rezultata 18,5 za gosta iz Ljubljane. Hren je prinesel tudi 5 kompletov šaha, katere so odkupili za potrebe sekcije.

Po letu 1952 se z ustanovitvijo Fizkulturnega kluba šahisti preselijo v klubske prostore pri Domicelju. V začetku leta 1953 so šahisti pričeli z bolj aktivnim delom. Tako so 22. 2. in 1. 3. igrali z ekipo Logatca in zmagal s 7,5:2,5 in 6,5:3,5.

Milan Juvančič je intenzivno igral šah po letu 1946, Po podatkih iz »Šahovskega priručnika« je v letu 1949 postal IV. kategornik.

»Šahovski priručnik« III. Izdaja Šahovske centrale iz Zagreba leta 1948. V prvem delu je izvleček pravil igre svetovne šahovske zveze (F.I.D.E.), sledijo Bergerove tablice – za razpored parov in kol igranja, sledijo navodila za postopek kategorizacije šahistov in na koncu obrazci za pisanje poteka šahovske partije. Tako na enem od obrazcev zasledimo, da je Milan Juvančič 1. 4. 1950 v simultanki remiziral s Stojanom Pucem.

Primer obrazca za pisanje poteka šahovske partije na turnirju med Dravogradom in Postojno 30. 10. 1958.
Zanimiva ročno izdelana diploma.

Diplomo je prejel Milan Juvančič kot šahovski prvak Rakeka za leto 1949.

V letu 1952 pa je postal II. kategornik. Šah je intenzivno igral do začetka sendesetih let. Potem je zaradi študija igral le še ljubiteljsko.

Kategorizacija: Turnir za kategorizacijo je lahko le če na njem sodeluje najmanj 11 igralcev, ki odigrajo najmanj 10 partij. Vsak šahist mora v roku 3 let potrditi osvojeno kategorijo, sicer pade v nižjo kategorijo. Kategorizirani so lahko le šahisti registrirani pri Šahovski zvezi. Za potrditev kategorije je potrebno na turnirju doseči ustrezno število točk. Za potrditev II: kategorije mora šahist na turnirju dobiti najmanj 73% možnih točk.
Rezultati turnirja 13 igralcev kjer je Milan Juvančič dosegel drugo kategorijo. Iz tabele turnirja za III. Kategorijo je razvidno, da je prvih 5 šahistov doseglo normo za II. Kategorijo.

Drugo kategorijo so dosegli: Vladimir Ivačič, Jože Hriberšek, Boris Finžgar, Marko Jakše in Milan Juvančič.

Milan Juvančič stoji skrajno desno.

Bil je tudi udeleženec III. Prvenstva Primorske v Sežani od 2. 3. do 8. 3. 1953. Rezultati niso ohranjeni.

Viri:

  • Bogdan Urbar: Začetki nogometa in športne dejavnosti med Javorniki in Slivnico 1926 – 1955
  • Arhiv dokumentov in zapiskov brata Milana o razvoju športa po letu 1946.
  • Wikipedija

Kraj: Rakek
Datum: po letu 1945
Avtor: Miloš Toni, neznan
Zbirka: Miroslav Juvančič
Fotografirano: 26. 2. 2021, Skenirano: 1. 3., 14. 5. in 3. 6. 2021
Oblika: 2 fotografiji, 3 dokumenti

No comments yet

Dodajte komentar

%d bloggers like this: