Skip to content

1981 Nova vas – MePZ Kulturnega društva Bloke

20. 11. 2021

Sindikalni moški pevski zbor Novolit je po ustanovitvi leta 1971 pod taktirko Srđana Ribarovića uspešno prebrodil prva leta. Pevci so bili obenem sodelavci, sosedje in prijatelji. V prvih letih sta tako odnehala le France Lipovec st. zaradi let, saj je pel že pri predvojnem zboru Deteljica ter Franc Šivec, ki se je preselil v Žimarice. Spremembe pa so se dogajale pri finančnem temelju zbora Novolitu. Po letih delovanja v okviru Gramexa se je tovarna Novolit skupaj z njim pridružila podjetju Lesnina, čez nekaj časa pa izstopila iz te zveze in se pridružila ljubljanski Izolirki. Zbor ni bil več samoumevni del tovarne in v letu 1979 so fantje odložili sindikalno zastavo ter leta 1980 ustanovili Kulturno društvo Bloke. Moški zbor je bil prva sekcija, ki je začela delovati v okviru tega društva.

Že ob ustanovitvi Kulturnega društva je bila živa ideja, da bi se moškemu zboru pridružil še ženski zbor in da bi delovali tudi kot skupni mešani zbor. Pomembna iniciatorka je bila Iva Štrukelj, matičarka Krajevnega urada v Novi vasi in vsestransko aktivna krajanka. Čutila je, da ženske ob kuhinji, polju, hlevu, službi ter družini in šoli rabijo tudi nekaj za svojo dušo. Soprogam pevcev samevanje ob sobotnih večerih, ko so bili možje zaradi vaj ali nastopov, ki so se radi podaljšali v druženja, ni bilo v največje veselje. Iva, katere mož Lado je tudi pel pri zboru, je z idejo prepričala še šest žena pevcev, šest hčera ali sester pevcev in tako je ob soglasju moških nastal temelj razširjenega zbora. Pridružilo se je še nekaj prijateljic in sosed in uspeh je bil tu. Niso motile razlike v letih, značajih, poklicih ali glasbeni podkovanosti. V veselju do petja so se spletle prijateljske vezi, nastalo je  tudi nekaj novih zakonskih zvez.

Mlajši fantje, posebej pa dekleta, so v delovanju zbora dobili tudi priložnost, da so ob sobotnih večerih z dovoljenjem staršev odšli od doma. Danes pove Magda: “Ja kako bi pa sicer 17 letna prišla v soboto zvečer iz Metulj, kdo bi me pa pustil od doma? Morda, če bi se zgovorila na mladinski verouk, ki pa nam ni več dišal. S prijateljico in sošolko Marto sva šli tudi peš, če njen oče Lojze slučajno ni šel k vajam. Celo njenemu bratu Slavkotu so dovolili, da naju je peljal z avtom, čeprav še ni imel vozniškega izpita.”

Razširjeni zbor ni več vadil na Novolitu. Nove prostore za vaje je dobil v sejni sobi Kmetijske zadruge sredi Nove vasi. Vaje so bile organizirane ob sobotah zvečer, včasih tudi v nedeljo dopoldne ali celo v nedeljo popoldne, da je Srđan privarčeval pri kilometrini. Pevke dijakinje so se večkrat pripeljale kar z njim iz Ljubljane, če jih v svoji raztresenosti ni pozabil na Viču. Je pa štop rešil vajo.

Deseto obletnico delovanja je zbor obeleževal čez celo leto 1981. Prvič je kot mešani zbor nastopil spomladi ob proslavi 40. obletnice vstaje slovenskega naroda. S te prireditve je tudi današnja slika.

Na prvem nastopu Mešanega pevskega zbora KD Bloke so zapeli:

  • Tenorji: Viktor Simčič, Lojze Lavrič, Elo Mišič. Viktor Jerič, Miro Marolt, Rajko Lipovec, France Anzeljc in Lojze Modic. Na tem delu slike sta tudi basist Jože Rot in zborovodja Srđan Ribarović.
  • Sopranistke so bile: Ančka Zakrajšek, Slavka Rot, Andreja Tekavec, Romana Jerič, Marica Zgonc, Olga Knavs in Vlasta Simčič.

  • Basirali so: Tone Rudolf, France Škrabec, Lojze Škrabec, Lado Štrukelj, Marjan Lenarčič, Tone Urbas, France Lipovec ml., Ivan Turk in Igor Tekavec.
  • Z altistkami stoji Tomo Žnidaršič, osnovnošolec in recitator na prireditvi.
  • Alt so pele: Zora Štrukelj, Irena Škrabec, Andreja Jaklič, Micka Anzeljc, Magda Širaj, Danica Rot, Marija Lipovec, Iva Štrukelj in Milka Urbas.

26. decembra 1981 pa je zbor pripravil samostojno praznovanje ob 10. obletnici delovanja moškega zbora. Do zime se je zbor še dodatno okrepil pri moških in ženskih glasovih. Nastop je pokazal, da je pred zborom lepa bodočnost – če le kaj ne pride vmes, kot se rado zgodi pri takih amaterskih skupinah. Za to prednovoletno prireditev je zbor v goste povabil prvaka ljubljanske opere Ladka Korošca, ki ga je spremljal pianist Milan Stante. France Škrabec je v tistih letih dobil novo službo pri Postojnski jami in je od tam pripeljal goste, pevce okteta Bori. Ta znani oktet je takrat vodil dirigent Ivo Jelerčič. Jubilejno prireditev je povezoval Cerkničan Marjan Kralj. Praznovanje desete obletnice se je uspešno zaključilo in od takrat so na sceni bloških odrov tudi žene in dekleta in s tem MePZ KD Bloke.

Viri:

  • France Škrabec, Nova vas
  • Zora Obreza, Ravnik
  • Magda Ivančič, Nova vas

Kraj: Nova vas
Datum: julij 1981
Avtor: neznan
Zbirka: Magda Ivančič
Skenirano: 23. 10. 2021
Oblika: fotografija

No comments yet

Dodajte komentar

%d bloggers like this: