Skip to content

1980 Goričice – Polharska hiša

25. 01. 2023


Razglednica ima tri motive: župnijsko cerkev Marijinega rojstva v Cerknici. Na njeni desni je Urbancov tabor.1 Desna stran razglednice prikazuje črno kuhinjo in polšje pasti v nekdanjem Polharskem muzeju Goričice. Zimsko idilo še polepša jata ptic v letu na iskanju za hrano.

V vasi Goričice je hiša, ki ima edina slamnato streho. Zgrajena je bila konec 18. stoletja. Tu je bila na ogled polharska zbirka, ki se je leta 1980 preselila v pristavo Snežnik. Črno kuhinjo so novi lastniki preuredili. Sedaj je v Češencovi domačiji pod imenom Polhova hiša počitniško domovanje za pet oseb.

Nekdaj samostojna vas Goričice je bila kasneje priključena Lipsenju in je leta 1989 ponovno postala samostojna. Njeno ime se je skozi stoletja spreminjalo: »Goriza pri F. A. Steinbergu (1758), Goritschitza na jožefinskem zemljevidu, v franciscejskem katastru leta 1823 Goritshiza, na Florjančičevem zemljevidu iz leta 1744 pa množinska: Gorizheze.« (glej vir) Vas premore dve hiši, razglašeni za kulturni spomenik. V Češencovi hiši je črna kuhinja, soba, imenovana hiša, s stropom iz tramov iz leta 1791, obokana kamra in kašča nad kletjo. Druga hiša je domačija pri Ulečih – zidana hiša z nadstropno kaščo in hlev s skednjem. Zgrajena je bila leta 1770. Zunanji hodnik je arkadni, poševni vhod s portalom nosi letnico 1830. V 20. stoletju so se ljudje množično izseljevali s trebuhom za kruhom. Trenutno je vseh hiš sedemdeset in sedeminosemdeset prebivalcev. Nekaj je domačinov, nekaj prišlekov, ki cenijo naravo bolj kot mestni vrvež.

Razglednico je izdalo in založilo podjetje Postojnska jama, Postojna, natisnilo pa jo je Gradbeno podjetje Soča Nova Gorica leta 1980.

Na levi je cerkev Marijinega rojstva v Cerknici. Še nedokon­čano novo cerkev so Turki leta 1472 požgali, tržani pa so v naslednjih desetih letih okrog nje postavili obrambni tabor in cerkev za silo usposobili. Dokončana je bila leta 1520 in danes šteje med najlepše dvoranske cerkve tistega časa pri nas. Na desni je Urbancov tabor. Leta 1911 ga je kupil trgovec Udovič, ki je kasneje živel v Ložu, od njega pa ga je kupil urar Janko Urbanc.

Črna kuhinja v Češencovi domačiji je danes urejena nekoliko drugače. Ognjišče je prebeljeno in brez dodatkov na njem, nad njim visita dva kotla.

Črna kuhinja je nastala v visoko-srednjeveški meščanski hiši. V mestih so jih prenehali uporabljati sredi 19. stoletja. V kmečkih hišah so se pojavile prve črne kuhinje v drugi polovici 15. stoletja, večinoma v osrednjeslovenskih pokrajinah in na Primorskem. Marsikje so kuhali v črni kuhinji še po drugi svetovni vojni. Tako tudi v mamini rojstni hiši. Ko še nisem hodila v šolo in sva z mamo hodili k teti na obisk, je sicer že imela štedilnik na drva, v črni kuhinji pa je večkrat zakurila, da se je segrela krušna peč v sobi poleg kuhinje.


Pasti za polhe imajo različen izgled in tudi imena: škrince, samojstrne, škatle, pasce, progle, polšne itd. Poznamo enojne, dvojne ali večje pasti. Nekdaj so jih izdelovali polharji sami predvsem iz hruškovega lesa. Odprtina pasti ima zgoraj in spodaj vratca, ki se odpirajo in zapirajo kakor predal. Zgornja vratca imajo pritrjeno raztegljivo vzmet ali lok. Biti mora tako močna, da lahko polha zadavi, ko pomoli svojo glavo v past in hlastne po nastavljeni vabi. Past ima lahko upognjen rep, da jo polhar z dolgo preklo obesi na drevo.

Po Slovenskem etnografskem leksikonu naj bi v času fevdalizma obstajala, menda predvsem na Notranjskem, tudi polšja pravda. Na njej so se zbrali ljudje s pravico do lova na polhe in razsojali o sporih v zvezi z lovom. Bila je sodišče za posebne primere in posebnost slovenske pravne ureditve.

1 Popravljeno 25.1.2023.

Slovarček:

 • Soča Nova Gorica: 1951: Splošno gradbeno podjetje Gorica (z združitvijo Oblastnega gradbenega podjetja “Soča” Nova Gorica in Okrajnega gradbenega podjetja “Zidgrad” Gorica); 1957: priključitev Splošnega gradbenega podjetja “Edinost” Tolmin.

Viri:

Kraj: Goričice, Cerknica
Datum: 1980
Avtor: Z. Pelko
Zbirka: Tone Urbas
Skenirano: 29. 7. 2016
Oblika: razglednica

4 komentarji leave one →
 1. Anonimno permalink
  25. 01. 2023 10:09

  Ivanka, mislim da je pogled od bivše kaplanije proti cerkvi. Tako bi bil na sliki Urbancov tabor.

 2. Anonimno permalink
  25. 01. 2023 14:26

  To ni Jurčkov tabor ampak Urbancov.Lipa pa tudi ni tista s placa. Je ena izmet drevoreda pri Zagorjanovi hiši-

  • Breda Sikkens permalink
   31. 01. 2023 09:14

   Tudi Jurij Tursic je imel ta tabor v lastnistvu.

 3. Anonimno permalink
  25. 01. 2023 14:45

  Tiskarski škrat ne počiva. Smo popravili, hvala za opozorilo.

Dodajte komentar

%d bloggers like this: