Skip to content

1980 Rakek – Franc Albreht, čebelar

11. 03. 2023


Franc Albreht (1917-1993) se je rodil 7. 3. 1917 v delavski družini na Rakeku. V mladosti je hudo zbolel, tako da je postal invalid. Vse življenje si je prizadeval za zdravje in hrabro kljuboval bolezni. Svojo invalidnost je premagoval z vztrajnostjo, nepopustljivostjo in doslednostjo do sebe in drugih. Ta njegova značajska poteza ga je usmerila v humanitarno delo z ljudmi in v njem vzbudila ljubezen do živali.

Z ženo Anico si je ustvaril družino, imela sta dve hčeri in sina. Po vojni leta 1947 se je z družino preselil v Borovnico, kjer se je zaposlil najprej v KZ Borovnica potem pa vse do leta 1960 v lesni industriji. V domači kraj pa se je z družino vrnil leta 1960.

Zelo dejaven je bil že v mladosti. V SK Javornik je bil sprejet že leta 1934, kot zanimivost, leta 1936 je ob 10. obletnici obstoja SK Javornik na »X. maškaradi Športnega kluba Javornik« prodajal cvetje. Od tega leta je bil tudi član šahovske sekcije. Vse od 1937 do 1940 pa ga najdemo v vodstvu kluba kod odbornika, tajnika, blagajnika in organizatorja raznih prireditev.

Velik pečat pa je pustil tudi v drugih organizacijah, predvsem v Društvu invalidov, Rdečem križu, Društvu upokojencev, AMD in tudi drugje. Za svoje delo v teh organizacijah je prejel vrsto visokih priznanj, med drugim: Zahvalo za krvodajalstvo, Priznanje in Diploma Rdečega križa, Zlato priznanje AMD, republiško priznanje Varni voznik in še bi lahko naštevali.

Njegova glavna ljubezen pa je bila ljubezen do čebel. Čebelaril je že njegov oče, sam pa se je s čebelami začel ukvarjati leta 1960, ko se je z družino vrnil na Rakek. Na vrtu si je postavil manjši čebelnjak in si nabavil potrebno opremo. Žal mu je zaradi neprevidnosti ta čebelnjak pogorel, kar ga je zelo prizadelo. Postavil si je nov čebelnjak za 16 AŽ panjev in si obnovil čebelarstvo.

Dejavno se je vključil v delo čebelarske organizacije in bil od leta 1964 do leta 1978 tajnik Čebelarskega društva Rakek. Leta 1977 je bil med ustanovitelji Občinske zveze čebelarskih društev Cerknica in do leta 1982 tudi njen prvi tajnik. Polnih 15 let je na Osnovni šoli Rakek vodil čebelarski krožek, v ostalih krajih pa pogosto predaval mlajšim in starejšim čebelarjem. Na njegovem domu ali v čebelnjaku so se radi zbirali čebelarji iz ožje in širše okolice. Bil je prijeten sogovornik, ki je s svojim znanjem rad pomagal drugim. Prizadeval si je za povezanost med čebelarji, napredek v čebelarstvu in boljšo organiziranost.

Leta 1979 je bilo praznovanje 60. obletnice organiziranega čebelarstva na območju takratne Občine Cerknica. Ob tej priložnosti so čebelarji organizirali povorko, v okviru osrednje proslave pri OŠ Cerknica razvili prapor, organizirali tekmovanje mladih čebelarjev, pripravili obsežno razstavo, otvorili plemenilno postajo na Glažuti in organizirali čebelarsko srečanje na Cerkniškem jezeru. Za vse to je imel prav gotovo največ zaslug ravno Franc Albreht.

Bil je eden od prevaževalcev na akacijo, kostanj in gozdne paše.

Zgornja Jevnica – Franc s svojimi čebelami na kostanjevi paši.

Veliko dela je za čebelarje opravljal tudi pri zbiranju medu na Notranjskem in posredovanju s podjetjem Medex, za kar je leta 1984 prejel tudi priznanje Srebrno plaketo HP Medex za zasluge pri razvoju HP Medexa

Zadnja leta, ko mu bolezen ni več dopuščala večje aktivnosti, si je zadal nalogo, da pripravi zbornik o čebelarstvu na Notranjskem. Zbral je veliko gradiva, a želja, da bi delo dokončal, se mu ni izpolnila. Dokončali so ga drugi in po njegovih zapiskih leta 2002 izdali publikacijo Čebelarstvo na Notranjskem.

Umrl je 26. 9. 1993 in je pokopan na Rakeku.

Za svoje nesebično delo je prejel številna priznanja. Za zasluge v čebelarstvu je prejel odličje Antona Janše III. in II. stopnje, in leta 1983 tudi I. stopnje.

Čebelarsko tradicijo v njegovem čebelnjaku sedaj z vsem spoštovanjem in hvaležnostjo očetu nadaljuje njegov sin Franci.

Viri:

  • Miroslav Juvančič “Kronika čebelarstva na Rakeku”
  • Bogdan Urbar »Začetki nogometa in športne dejavnosti med Javorniki in Slivnico 1926 – 1955«
  • Arhiv Franci Albreht

Kraj: Rakek
Datum: okoli 1980
Avtor: neznan
Zbirka: Miroslav Juvančič
Skenirano: 23. in 28. 2. 2023
Oblika: 1 kopija fotografije, 2 fotografiji

No comments yet

Dodajte komentar

%d bloggers like this: