Skip to content

1978 Cerknica – Podelitev priznanj čebelarjem OZČD

23. 04. 2021

Na fotografiji čebelarji, prejemniki priznanj. Na sliki od leve:

Sedijo: Franc Albreht, Franc Meden, Franc Žust, Frančiška Mišič, Anton Kranjc, Alojz Braniselj, Janez Zigmund, Jože Braniselj.

Stojijo: Tone Jernejčič, Franc Mlakar, Jože Gerl, Stane Palčič, Ivan Ivančič, Anton Petrovčič, Feliks Janežič, Karel Mazi in Anton Šepec.

Po ustanovitvi Občinske zveze čebelarskih društev (OZČD) Cerknica 1977 so se čebelarji zbrali na prvo letno konferenco po ustanovitvi 20. 1. 1978. Na dobro obiskani konferenci, ki je bila v OŠ Cerknica, se je na povabilo OZČD Cerknica odzvala tudi dr. Nežka Snoj, profesorica na Veterinarskem zavodu v Ljubljani in čebelarjem podala zelo zanimivo predavanje o čebeljih boleznih. To je dalo konferenci še poseben poudarek.

Na fotografiji predsednik OZČD Cerknica ing. Leo Frelih in predavateljica dr. Nežka Snoj, profesorica na Veterinarskem zavodu v Ljubljani.

Ob zaključku konference so v okviru 80-letnice ZČD Slovenije podelili tudi priznanja Antona Janše zaslužnim čebelarjem.

 • Priznanja Antona Janše II. stopnje so prejeli:

  Franc Albreht Rakek, Jože Braniselj Rakek, Anton Nared Dobec, Janez Zigmund Vrhnika in Jože Gerl Šmarata.

 • Priznanja Antona Janše III. stopnje so prejeli:

  Iz ČD Stari trg: Franc Mlakar Viševek, Anton Šepec Stari trg, Stane Palčič Markovec in Feliks Janežič Markovec.

  Iz ČD Bloke: Karel Mazij Ljubljana, Ivan Ivančič Ljubljana in Matija Anzeljc Glina.

  Iz ČD Rakek: Marko Rajčevič Selšček, Alojz Braniselj Cerknica, Anton Jernejčič Slivice, Anton Kranjc Cerknica, Franc Meden Rakek, Anton Petrovčič Begunje, Franc Žust Unec in Frančiška Mišič z Bločic.

Predsednik OZČD Cerknica Leo Frelih predaja priznanje čebelarju Tonetu Jernejčiču.

Od leve: Vlado Kraševec, prejemnik priznanja Tone Jernejčič, Jože Avsec, Jože Braniselj predsednik ČD Rakek, Leo Frelih, sedita Franc Žust in Franc Meden.

Nekaj o priznanjih:

Čebelarske organizacije podeljujejo svojim čebelarjem in tudi širše za posebne zasluge in požrtvovalno delo na področju čebelarstva v skladu z določili Pravilnika o odlikovanjih, priznanjih in nagradah različna priznanja. Priznanje čebelarju podeli UO ČZS ali UO ČO na podlagi uspešno izvedene akcije ali dejanja v splošni prid čebelarstva na naslednjih področjih: izobraževanje čebelarjev in čebelarskega podmladka, raziskav, delovanja znotraj in zunaj čebelarskih organizacij, objavljanja v Slovenskem čebelarju in drugih javnih medijih ter pospeševanja čebelarstva v najširšem pomenu te besede.

Naj omenim le Odlikovanja Antona Janše.

 • Odlikovanje A. J. III. stopnje (bronasto) podeli UO ČO zaslužnemu čebelarju ali drugi fizični ali pravni osebi za najmanj 8 let uspešnega opravljanja nalog in akcij.
 • Odlikovanje A. J. II. stopnje (srebrno) podeli UO OZČD zaslužnemu čebelarju ali drugi fizični ali pravni osebi za najmanj 15 let uspešnega opravljanja nalog in akcij.
 • Odlikovanje A. J. I. stopnje (zlato) podeli UO ZČD zaslužnemu čebelarju ali drugi fizični ali pravni osebi za najmanj 25 let uspešnega opravljanja nalog in akcij.

Na sliki priznanja Antona Janše III., II., in I. stopnje, ki jih je za svoje požrtvovalno delo v ČD Rakek in OZČD Cerknica prejel Franc Albreht.

ALI STE VEDELI, DA …

 • čebele oprašujejo 170.000 vrst rastlin,
 • brez čebel ne bi bilo toliko različnih vrst sadja in zelenjave in tako lepih barv na travnikih,
 • je čebelja družina tolikšna kot majhno mesto in v njej živi od 30.000 do 60.000 čebel,
 • je čebelja matica edina, ki leže jajčeca; na dan izleže tudi do 2.000 jajčec,
 • je kranjska čebela (ali kranjska sivka) domorodna slovenska čebelja rasa in druga čebelja rasa na svetu,
 • v eni minuti čebelja krila naredijo 11.400 kroženj, kar slišimo kot brenčanje,
 • so medonosne čebele edine od čebel, ki potem ko pičijo, umrejo,
 • mora čebela za kilogram medu obiskati štiri milijone cvetov in preleteti štirikratno razdaljo okoli sveta.

Slovarček:

 • UO ČO: Upravni odbor čebelarske organizacije
 • OZČD: Občinska zveza čebelarskih društev
 • ZČD: Zveza čebelarskih društev

Viri:

 • Arhiv OZČ Cerknica
 • Arhiv ČD Rakek

Kraj: Cerknica
Datum: 20.1.1978
Avtor: neznan, Miroslav Juvančič
Zbirka: Miroslav Juvančič
Skenirano: 10. 4. 2020, 9. 6. 2020 in 16. 4. 2021
Oblika: 4 fotografije

Dodajte komentar

%d