Skip to content

1973 Rakek – 50 let vrtca (1)

19. 05. 2023


Na fotografiji eden prvih najdenih posnetkov malih nadebudnežev skupaj z malo šolo in podaljšanim bivanjem takratne vzgojiteljice doma iz Nove vasi Vladimire Lipovec (por. Car) iz Nove vasi, nastala jeseni 1973.

SPREHOD SKOZI ČAS:

V začetku sedemdesetih let je dozorela odločitev, da se zgradi vrtec na Rakeku. Spominjam se, da smo najprej izvedli neke vrste anketo o potrebah po varstvu otrok. Na osnovi tega se je leta 1971 pristopilo k izgradnji vrtca, ki ga je gradilo Gradišče Cerknica. Zgrajen je bil konec leta 1972, njegova otvoritev pa ja bila 8. marca 1973, v njem so bili trije oddelki s pripadajočimi prostori, kuhinjo in pralnico. Tudi začetek je bil zanimiv. Kljub predhodnemu anketiranju po potrebi varstva je bil prvi vpis otrok pod pričakovanjem. Vpisalo se je le 7 otrok. Vendar se je število hitro povečalo.

Po izgradnji vrtca je konec leta 1972 ravnatelj OŠ Jožeta Krajca začasno sprejel na delo nekaj delavk, ki so sodelovale pri ureditvi notranje opreme, kuhinje, igralnic, itd. Tako so po pridobljenih informacijah bile zaposlene: Danica Gorjan, Stanislava Braniselj, Angelca Mazi, Silva Arko. Po otvoritvi se jim je priključila še učiteljica Majda Lenarčič, ki je v dopoldanskem času delala v vrtcu (kot vzgojiteljica), popoldan pa v šoli. V septembru pa je mesto vzgojiteljice prevzela Vladimira Lipovec. S 1. 10. 1973 so začasno zaposlene dobile nove sklepe o sprejemu na delo: Danica Gorjan kuharica, Stanislava Braniselj varuška, Angelca Mazi varuška in Silva Arko varuška …

Leta 1975 začnejo delovati tako imenovane »Jasli«. Zaradi hitrega naraščanja števila otrok so že leta 1979 preuredili zbornico v igralnico za mlajše predšolske otroke. Vrtec je do aprila 1981 deloval pod okriljem osnovne šole Jožeta Krajca, s 1. 5. 1981 pa se je vrtec združil v enotno Vzgojno varstveno delovno organizacijo Cerknica. V vrtcu pa se je v začetku izvajal tudi program male šole in podaljšanega bivanja.

Zaradi prostorske stiske je bila leta 1985 izvedena prva adaptacija za pridobitev dodatnega prostora za oddelek jasli. Že leta 1987 pa izvedena sanacija ravne strehe, pri kateri je ob izgradnji vrtca vztrajal arhitekt, kljub nasprotovanju takratnega gradbenega odbora. V letu 1994 je bil urejen dostop do oddelka za mlajše otroke do 3 let; premestitev igral na novo lokacijo, pri kateri so z delovno akcijo sodelovali tudi starši; asfaltiranje pred vrtcem ter ureditev zelenic. Večjo prenovo je doživel vrtec leta 2004.

Danes vrtec poka po vseh šivih. Prostora je odločno premalo. Upamo, da bodo plani Občine Cerknica uresničeni in dobimo na Rakeku kmalu nov vrtec.

Na občinski strani preberemo :

Področje: Infrastruktura, Vzgoja in izobraževanje

Leto: 2022, 2023

Krajevna / vaška skupnost: Krajevna skupnost Rakek

Status – faza: V načrtu

Naslov: OŠ Jožeta Krajca Rakek, 1381 Rakek

Začetek:2022

Na Rakeku  je predviden nov objekt za šest oddelčni vrtec s pripadajočo zunanjo ureditvijo, ki je umeščen v neposredno bližino Športne dvorane Rakek ter Osnovne šole “Jožeta Krajca” Rakek. V skladu z zahtevami Eko sklada se načrtuje gradnja skoraj ničelne energijske stavbe. Gradnja novega vrtca je predvidena v dveh etažah. V kleti (delno podkleten objekt) je predviden tehnični prostor, v pritličju pa se načrtuje prostore za otroke, starše in zaposlene. Vse igralnice imajo proti vzhodu pokrite terase. Na vzhodni, južni ter zahodni strani objekta je predvideno igrišče. Na jugovzhodnem delu igrišča je predviden asfaltiran poligon, ostale površine igrišča so zatravljene. Obstoječi teren pada proti zahodu, zato so za potrebe zunanje ureditve predvideni oporni zidovi.

Za nov vrtec je izdelana idejna zasnova (IZP) s pridobljenimi projektnimi pogoji, ki so podlaga za  izdelavo dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, za izvajanje gradnje in uporabo objekta (DGD). Na podlagi IZP dokumentacije ter projektne naloge se v letu 2022 načrtuje izvedba javnega razpisa za oddajo del za izvajalca projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD), projektne dokumentacije za izvedbo (PZI) ter izgradnjo objekta in pridobitev uporabnega dovoljenja.


Vladimira Lipovec (por. Car)

Po zaključku vzgojiteljske šole in zaključnega izpita (mature) junija 1973 se je zaposlila na mesto vzgojiteljice v vrtcu na Rakeku septembra 1973. Bila je štipendist takratne občine Cerknica. Doma je iz Nove vasi. Kot prva vzgojiteljica je orala ledino na področju vzgoje v novem vrtcu. Tu je bila zaposlena do leta 1975 ko se je poročila in odšla v Ljubljano. Po njenem pripovedovanju je bila mlada in neizkušena, brez prakse. Vendar je vse to premagala zaradi izredno homogenega in prijaznega kolektiva, ki jo je sprejel medse. Stkala je pristno prijateljstvo tako s sodelavkami kot tudi gojenci vrtca.

Danica Gorjan

Zaposlena vse od leta 1972 do upokojitve 1989 na delovnem mestu kuharice.

V pogovoru mi je omenila, kako so nekateri otroci nagajali vzgojiteljici, ki jih je pripeljala za kazen k njej v kuhinjo. Tu jih je zaposlila s različnimi kuharskimi opravili. Kasneje, ko so bili že odraščeni, so ji pripovedovali, da so kazen jemali kot nagrado, saj so bili zadovoljni, da niso šli ven. Pa tudi kaj dodatnega za prigriznit se je dobilo.

Na delo v vrtcu se rada spominja, saj so se s sodelavkami lepo razumele. Še vedno ima stike z nekaterimi sodelavkami, med njimi še posebej s prvo vzgojiteljico Vladimiro Car iz Nove vasi.

Od leve:

 • Prva vrsta: Peter Truden, Petra Kovšca, Barbara Obreza, Sandi Vukičevič, Anja Frelih.
 • Druga vrsta: Helena Pakiž, Greta Troha, Vanja Mlakar, za njo neznan, Maja Črne, Helena Lenarčič.

Od leve:

 • Sedijo: neznana, Jana Winkler, Primož Žalec, Špelca Juvančič, Dejan Žorž, Pavli Jurca.
 • Druga vrsta: Mateja Kovšca, Peter Žalec, za njim Miha Žnidarič, Damjana Košir, Toni Černe, Marko Perko.
 • Zadaj: Zdravko Troha, vzgojiteljica Vladimira Lipovec, Vlasta Korenčič in kuharica Danica Gorjan.

Slovarček:

 • »Jasli«: oddelek za najmlajše otroke

Viri:

 • Vladimira Lipovec
 • Danica Gorjan
 • Angelca Mazi
 • Edo Lenarčič
 • Vrtec Rakek praznuje 30 let
 • Občina Cerknica
 • Sklep o sprejemu na delo (Stanislava Braniselj)
 • Špelca Rudolf
 • Urška Juvančič

Kraj: Rakek
Datum: 1973
Avtor: neznan
Zbirka: Špelca Rudolf
Skenirano: 27. 4. 2023
Oblika: fotografija

No comments yet

Dodajte komentar

%d bloggers like this: