Skip to content

Seznam fotografij Turistično prometnega društva

Turistično – prometno društvo za Notranjsko, Cerknica, je delovalo pred vojno. Nekatere od fotografij so opremljene z žigom društva in opremljene s številko, za katero sklepam da je zaporedna številka fotografije v zbirki.  Večina fotografij je  opremljena še s priimkom, za katere sklepam, da so priimki darovalcev fotografije.

Seznam neobjavljenih fotografij je pripravila Kaja Zgonc.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39. Jezero v mesečini  (kaširano)
40.
41. Jezero, suho Rešeto   (kaširano)
42. Jezero drevak (kaširano)
43. Jezero, požiralnik  (kaširano)
44. 1934 Velika Karlovica (kaširano)
45. Skadolca (kaširano)
46.
47. Rakov Škocjan, Veliki naravni most  (kaširano)
48.
49. 1934 Rakek – Kralj Aleksander (kaširano) (kaširano)
50.
51.
52.
53/2. Razglednica Cerknica
53/5. Razglednica Cerknica
54/1. 1930 Jezero razglednica – nasip
55/1. Jezero
55/2. Jezero
56. Vodonos v suhem
57/4. Jezero in Drevak
57/5. Jezero in Drevak
58/1. Velika Karlovica s fantkom
58/2. Skadolca (enaka fotografija, kot 45 v formatu razglednice)
58/3. Velika Karlovica s fantkom
58/4. Velika Karlovica s fantkom
58/1. Velika Karlovica s fantkom
59/2 Suho Jezero
59/3 Suho Jezero
60/1. 1935 Jezero zjutraj
60/2. Vodonos s čolnom
60/5. Vodonos s čolnom
61./1 Skadolica
61./2 Karlovica  (enaka fotografija, kot 44 v formatu razglednice)
61./3 Skadolica
61./5 Skadolica
61./6 Skadolica
61./7 Skadolica
62/1. Veliki naravni most
62/5. Veliki naravni most
63/1. Jama
63/2. Jama
63/3. Jama
63/4. Jama
63/5. Jama
63/6. Jama
64/1. Mala Karlovica
64/3. Mala Karlovica
64/5. Mala Karlovica
64/7. Mala Karlovica
65/1. Pekel pri Borovnici, slap 1
65/2. Pekel pri Borovnici, slap 1
65/3. Pekel pri Borovnici, slap 1
66/1. Pekel pri Borovnici, slap 2
67/1. Pekel pri Borovnici, slap 3
67/2. Pekel pri Borovnici, slap 3
68/1. Pekel pri Borovnici, slap 4
68/2. Pekel pri Borovnici, slap 4
69/1. Pekel pri Borovnici, slap 4
69/2. Pekel pri Borovnici, Slap 4 in dalje
70/1. Pekel pri Borovnici, slap 5
71/1. Pekel pri Borovnici, slap 5
71/2. Pekel
71/3. Pekel pri Borovnici, slap 5 iz daljave
72/1. Slap
73/1. Slap
74/3. Borovniški most
74/4. Borovniški most
74/5. Borovniški most
75/2. Borovniški most
76/1. Borovniški most
76/2. Borovniški most
77/1. Borovnica panorama
77/2. Borovnica panorama
78./23. Pekel slap 2 pozimi
79/1. Zmrznjen slap
80/1. Bistra
80/2. Bistra
81/1. Rakitna
81/2. Rakitna
82/1. Postojna
82/2. Postojna
82/3. Postojna
83/4. Predjamski grad
84/2. Predjamski grad
85/1. Izvir Unice
86/2. Planinski stolp
87.
88. Rakov Škocjan
89/2. Rakov Škocjan
90/1. Vas Predjama – Postojna
90/2. x
91/1. x
91/2 Borovnica z mostu
92/1. Borovnica iz planine
93/1. Bogec
94/1. Pot v Pekel
94/2. Pot v Pekel
94/3. Pot v Pekel
95/1. Pot v Pekel
95/2. x
96/1. Lesene stopnice v Peklu
96/2. Lesene stoponice v Peklu
96/3. Lesene stopnice v Peklu
97/1. Hudičev zob- Borovnica – Pekel
98/1. Žaga v Peklu
98/2. Žaga v Peklu
98/3. Žaga v Peklu
99.
100/2. Stari mlin v Borovnici
101,1. x
102/1. Motiv iz Bistre
102/1. Motiv iz Bistre
103/1. Zabočevo, Borovnica
103/2. Zabočevo, Borovnica
104/1. Jezero Podpeč
104/2. Jezero Podpeč
105/1. Borovniški most
105/2. Borovniški most
105/3. Borovniški most
105/4. Borovniški most
105/7. Borovniški most
105/9. Borovniški most
106/2. 1934 Cerknica – razglednica
107/2. Jezero Gorica
107/3. Jezero Gorica
108.  1930 Jezero usiha v Rešetu
109. Rakovški mostek
110. Cankarjev trg s kmetsko posojilnico, Vrhnika
111. Cankarjeva rojstna hiša, Vrhnika
112. Levi stranski hodnik sv. Trojica
113. Motiv pri Sveti Trojici
114. Vrhnika, pogled na del nove ceste
115. Vrhnika
116. Odkritje spomenika Cankarju
117. Sveta Trojica
118. Sveta Trojica
119. Godbeno društvo Vrhnika
120. Cerkev sv. Lenatra
121. Cankarjev trg na Vrhniki
122. Izvir Ljubljanice
123. Cerkev sv. Lenarta
124. Retovje, Močilnik, Vrhnika
125.
126. Orgle v Žireh
127. Sokolski dom Žiri
128. Žiri
129. Čevljarska industrija Žiri
130. Pogled na Žiri z državno mejo v ozadju
131. Izletna točka, Sveta Trojica
132. Stara vas
133. Cerkev Žiri
134. Del Žirov proti jugu za župno cerkvijo
135. Žiri
136. Župna cerev Žiri
137. Žiri
138. Panorama Rovte
139. Župna cerkev Rovte
140. Gor. Logatec z Dol. Logatcem v ozadju
141. Logatec
142/1. Logatec z gradom
142/2. Logatec z gradom
143. Gornji Logatec
144. Gornji Logatec
145. Logatec
146. x
147. Kalce z državno mejo
148/1. Dolenji in Gorenji Logatec
148/2. Dolenji in Gorenji Logatec
149.
150. Planina
151. Planina – razglednica
152. Planina
153.
154. Planina, Vilharjev dom
155. Vilharjev spomenik v Planini pri Rakeku
156. Mestna hiša v Ložu
157. Mesto Lož v 12. stoletju – reprodukcija
158.
159. Loški dekret
160.
161.
162.
163.
164. Cerknica – Jurčkov tabor
165. Cerknica s Kamne gorice – razglednica
166. Cerknica s Kamne gorice – razglednica
167. Cerknica – pust na Placu – razglednica
168.
169.
170. 1910 Cerknica – Razglednica
171.
172.
173. Unec – razglednica
174. Unec – razglednica
175. Rakek
176. Rakek
177.
178. Dečki 3. razreda meščanske šole na Rakeku pri ročnem delu v delavnici
179. Žerovnica
180. Žerovnica
181/1. most
181/2. hiša
181/3. peskokop
182. Oster ovinek na novi cesti k S. Vidu, nova lepa alpska cesta
183. Loška dolina – panorama 1/3
184. Loška dolina – panorama 2/3
185. Loška dolina – panorama 3/3
185. Lož – grad
186.
187. Kozarišče – sestavljena fotografija
188.
189.
190. Graščina Snežnik v Starem trgu pri Rakeku (Foto: Vinko Bavec)
191. grad
192. 1930 Grad Snežnik – razglednica
193/1. X
194. Karl Kovač, Lesna industrija
195. Karl Kovač, Lesna industrija
196. Stari trg – žaga Karl Kovač
197. Karl Kovač, Lesna industrija
198. Karl Kovač, Lesna industrija
199. Kozarišče
200. Golobina v Danah (požirek Obrha)
201. Pogled na Stari trg pri Ložu, v ozadju Snežnik
202. Lesna industrija Karla Kovača
203. Kozarišče (1)
204. Kozarišče (2)
205.
206. Izvir Obrha, pri Zakrajšku
207/1. Živinski sejem (enaka, kot 207/2.)
207/2. Živinski sejem
207/3. Živinski sejem
207/4. Sejem
208/1. Sejem
208/2. Sejem
209/2. Smučarji Bloke
210/2. x
211/1. x
211/2. x
212/11. x
213/1. x
214.
215/1. Velike Bloke most
215/2. x
216/1.
216/2. Bloke
217/1. x
217/2. x
218/1. x
219/1. x
220. Konji v snegu s sanmi
221. Predjamski grad
222. Postojna
223. Postojna
224. Cerkev v Postojni
225. Postojna in okolica – razglednica
226. x
227.
228. Kapelica
229.
230. Razglednica Mulec Dolenje jezero
231.
232. Cerknica z Jezerom – razglednica
232. 1925 Grad Snežnik pri Starem trgu – razglednica
233. Križna jama
234.
235.
236.
237.
238/2. Hiša v snegu
239/2. Zima
239/4. Smučarji
239/9. Smučarji
239/11. Smučarja
239/12. Smučarja
239/18. Kontaktna kopija smučar Bloke
240.
241. Pekel pri Borovnici – sestavljena razglednica, Foto: A. Lebez
242.
243. Pekel pri Borovnici – razglednica
244. Dekan v Cerknici
245. Karel Tekavec, sreski načelnik v Logatcu
246. Križna jama
247. Križna jama
248. Križna jama
249. Križna jama
250. Križna jama
251.
252. Žegnanje na Nanosu
253. Podnanos
254.Vilharjev spomenik v Planini
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266. Križna jama
267.
268.
269.
270.
271. Križna jama
272. Križna jama
273. Križna jama
274/2. 10.7.1932 Sprejem v Starem trgu
274/3. 10. 7. 1932 Narodni poslanec govori v Cerknici
274/4.
274/6. 10.7.1932 Nar. poslanec Dr. Živan Lukić govori v Cerknici
274/9. 10.7.1932 Zborovalci na glavnem trgu v Cerknici
274/10. 10. 7. 1932 Dr. Alujevič Stanko govori v Starem trgu
274/11 10.7.1932 Sprevod z narodnimi poslanci pride na glavni trg v Cerknici
274/12. 10. 7. 1932 Narodni poslanec Benko govori v Starem trgu
274/13. 10. 7. 1932 Narodni poslanec govori v Cerknici
274/14 10.7.1932 Zborovalci na glavnem trgu v Cerknici
274/15. 10. 7. 1932 Predsednik zbora notar Tavželj govori v Cerknici
275/1. 1934 Unec – Rudolf Maister (1)
275/2. 1934 Unec – Rudolf Maister (1)
276. 1934 Unec – pogreb Rudolf Maister (3)
277. 1934 Unec – pogreb Rudolf Maister (3)
278. 1934 Unec – pogreb Rudolf Maister (3)
279/1. 1934 Unec – pogreb Rudolf Maister
279/2. 1934 Unec – pogreb Rudolf Maister
279/3. 1934 Unec – pogreb Rudolf Maister
279/4. 1934 Unec – pogreb Rudolf Maister (3)
280/1. 1934 Unec – pogreb Rudolf Maister
280/2. 1934 Unec, Rudolf Maister (2)
281/1. 1934 Unec – pogreb Rudolf Maister
281/2. 1934 Unec – pogreb Rudolf Maister (3)
282. 1934 Rakek – francoski predsednik Lebrun
283. 1934 Rakek – francoski predsednik Lebrun
284/1. 1934 Rakek – francoski predsednik Lebrun
284/2.
284/3. 1934 Rakek – francoski predsednik Lebrun
284/4. 1934 Rakek – francoski predsednik Lebrun

No comments yet

Dodajte komentar

%d bloggers like this: