Skip to content

1957 Cerknica – Gasilska vaja

11. 02. 2011

Opravljati delo prostovoljnega gasilca je velikokrat nevarno in odgovorno opravilo, zato ni za vsakogar! Potreben je pogum, predanost in želja po novih spretnostih.

Prostovoljni gasilci morajo biti sposobni sprejemati nove in raznolike izzive ter biti pripravljeni na skupinsko delo. Izpolnjevati morajo določene pogoje, kot sta psihofizična in zdravstvena sposobnost, pripravljeni pa morajo biti tudi na strokovno usposabljanje, ki ga morajo kot prostovoljni gasilci redno opravljati.

Kdo lahko postane prostovoljni gasilec oziroma gasilka?

Gasilec je psihofizično sposoben in ustrezno izurjen človek, katerega naloga je gasiti požare in pomagati ob naravnih in drugih nesrečah. Prostovoljni gasilci so ljudje, ki so vedno in ob vsakem času pripravljeni v nesreči priskočiti drugim na pomoč. Prostovoljni gasilec ne pomeni biti samo član prostovoljnega gasilskega društva, ampak je prostovoljni gasilec oseba:

  • ki je strokovno usposobljena za gašenje in reševanje ter ima opravljen predpisani izpit za prostovoljnega gasilca,
  • ki je psihofizično in zdravstveno sposobna opravljati operativne naloge gasilstva,
  • ki ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje zoper življenje, telo in premoženje,
  • ki je stara od 18 do 63 let – moški oziroma 18 do 50 let – ženske.

Ali je lahko res vsakdo prostovoljni gasilec?

____________________________________________________________

Stara siva italijanska (to pomeni italijanske izdelave) gasilska črpalka, ki je zelo težko “vžgala”. Dobro se je spominam, kako so se gasilci trudili in jo kurblali. Največkrat niso imeli sreče in k…a (=vlačuga) taljanska ni dala štime. Tudi med tednom, ko ni bilo vaj ali ognja, so jo včasih postavili na Plac, saj je bila stacionirana v Urbancovi garaži, in jo zaganjali. Ne vem, če sem še kdaj prej ali pozneje slišal toliko preklinjanja, kot takrat, ko so jo zaganjali. (Morda pri ribolovu na Cerkniškem jezeru, ko je usihalo.) Ta častitljiva črpalka pa si je le priborila, da stoji danes na častnem mestu v novem gasilnem domu pred Žajfnco. 

Pri njej stojijo od leve k desni:

  • povsem levi je še neprepoznan,
  • s kurblanjem črpalke se “matra” Stane Malc,
  • da nekaj ni v redu kaže z roko France Tomšič in
  • Ivan Knap v beli srajci s kratkimi rokavi, ki je tudi največkrat vozil gasilski avto.
Vrhnja slika in ta na levi strani prikazujeta gasilce pri vaji. Zgornja slika je nastala v bližini Brestovega “mašinhauza”. V ozadju se vidi še golo rebro Slivnice. Pa tudi nepozidan prostor po katerem gasilci špricajo že dolgo časa zapolnjujejo Brestove proizvodne hale. Tudi nastanek leve slike ni daleč od nastanka prejšnje.
Slika prikazuje cerkniške prostovoljne gasilce pri vaji. 

Ostalih slikanih gasilcev zaradi časovnega odmika in morda pretemnih slik tudi s starim gasilcem in dobrimi očali nisva mogla prepoznati.

Iz kupa fotografij smo izbrali štiri fotografije, za katere upamo, da so nastale ob istem dogodku.

Kraj: Cerknica
Datum: neznan
Avtor: Jože Žnidaršič st. (dopolnjeno 2. 2. 2011)
Zbirka: Gasilsko društvo Cerknica
Skenirano: 23. 11. 2010
Oblika: štiri fotografije

No comments yet

Dodajte komentar

%d bloggers like this: