Skip to content

1951 Cerknica — Predvojaška 2

28. 06. 2011

Ločice

Slika je posneta leta 1951 na Ločicah za Cerkniščico v Cerknici, kjer je danes pokrito parkirišče za osebne avtomobile Brestovcev. O istem dogodku smo že objavili prispevek. Na sliki so ljudje različnih starosti in obeh spolov.

_________________________________________________________

Naštevamo od leve proti desni. Spodaj:

 • neprepoznan,
 • Lojze Obreza — Cibkov Lojz v sredini,
 • nad Lojzom je France Lovko — Urbanov France,
 • Slavko Švigelj — Krovčkov Slavc in
 • Ivan Knap — Klemenov Ivan.

Stojijo:

 • Dušan Bajc,
 • neprepoznan v beli srajci,
 • Janez Mivec — Zajčkov Janez,
 • Švelc iz Dolenje vasi,
 • neprepoznan,
 • Lojze Braniselj — Kaščen Lojz,
 • Edvard Žnidaršoč — Tončkov Edvard
 • Lojze Gostiša — Rakovcov Lojz.

 

Spodaj:

 • Rafko Logar,
 • Ciril Remžgar,
 • Ivan Kebe,
 • neprepoznan in
 • Božo Bajc.

Zadaj:

 • Ivan Knap — Klemenov Ivan,
 • Tone Malnar — Lovričkov Tone,
 • Milan Troha in
 • Slavko Drobnič.
Prepoznani so:

 • Lojze Marolt — Krištanov Lojz je drugi,
 • peti, možakar s klobukom je Obreza — Cibkov iz Dolenje vasi,
 • Pecljeva Ančka s torbico prve pomoči je sedma in
 • France Urbas — Levštkov France ob desnem robu slike.
Spodaj:

 • Slavko Drobnič,
 • neprepoznan in
 • France Hribljan.

Zadaj:

 • France Urbas,
 • Tone Urbas — Kržičov Tone,
 • za Tonetom stoji neprepoznan,
 • Jože Kos — Farbarjev Jože,
 • Andrej Herblan,
 • štirje neprepoznani,
 • Vladimir Logar in
 • neprepoznan.

 

Govor

Ta slika je bila objavljena tudi v knjigi: Tone Kebe, Cerknica in njeni ljudje, ki je izšla v samozaložbi v Ljubljani leta 1994.V lepem sončnem dopoldnevu prisotnim govori oficir v letni uniformi za okrašenim govorniškim odrom na dvorišču Sokolskega doma v Cerknici. Poslušajo ga postrojeni pripadniki predvojaške vzgoje. S terase neometanega Sokolskega doma vihrajo slovenska, partijska in jugoslovanska zastava.
Takrat so rekli, da so to pripadniki predvojaške vzgoje. Nekateri od njih so aktivno sodelovali v Narodno osvobodilni borbi in so znali ravnati z orožjem.
Poleg govorniška odra stoji mož s slovensko zastavo. Slovenska zastava krasi tudi govorniški oder.

Postrojeni

Pripadniki predvojaške vzgoje stojijo na dvorišču Sokolskega doma v Cerknici in niso enotno oblečeni. Nekateri imajo vojaške kape, nekateri vojaške škornje, drugi vojaške bluze, največ pa jih je v “civilu”.
Pripadniki, ki poslušajo oficirjev govor niso “postrojeni” po velikosti in v ravni vrsti. Nekateri gledajo v fotoaparat, drugi so z mislimi povsem drugje.

 • Peti z desne je Janez Kranjc — Trebči France.
 • Slavko Vičič — Krovčkov Slavc je čisto na desni in se mu vidi le polovico obraza.
 • Povsem desno je Dušan Bajc,
 • drugi z desne pa Dušan Trotovšek.

_________________________________________________________

Viri:

 • Stane Šajn,
 • lastno poznavanje oseb

Kraj: Cerknica
Datum: 1951
Avtor: neznan
Zbirka: Dušan Gogala
Skenirano: 16. 8. 2010 in 23. 10. 2010
Oblika: tri fotografije

Dodajte komentar

%d bloggers like this: