Skip to content

1935 Rakek – S pobočja Tičnice

3. 10. 2011

Podobna razglednica je bila poslana z Rakeka leta 1934 torej lahko sklepamo, da je tudi to Karmarič naredil nekje v začetku  tridesetih letih prejšnjega stoletja.

____________________________________________________________
Lesna industrija in trgovina sta bili na Notranjskem v polnem razmahu in Rakek je bil središče trgovanja. Od tega so dobro živele tudi druge dejavnosti, predvsem gostilničarji in furmani, čeprav je slednje za del zaslužka prikrajšala železnica. Po prihodu železnice v drugi polovici 18. stoletja  niso več vozili do Trsta in na Hrvaško, ampak le do Rakeka. Naprej je potekal tovorni promet po železnici.

Poglejmo leve proti desni:
Na levi je Levstikova trgovina, nasproti nje Kovačeva vila in poleg Kovačevo skladišče
lesa. Naprej od skladišča je Žagarjeva žaga, nasproti nje pa Lavričeva hiša. Naprej od Žage je Ševarjeva hiša (danes gostilna Furman) in še naprej čuvajnica, ki je ni več.

Ševar je bil tudi lesni trgovec, imel pa je še trgovino in gostilno. Ker je bil dober do poslov, so mu veliko premoženja pokradli.

Osamela hiša sredi polja pa je najbrž tista, kjer je bila med prvo svetovno vojno konjska bolnišnica. Imenovali so jo “pferdšpital”. Na Rakek so z vlakom vozili ranjence s fronte, od tu pa v Cerknico v bolnišnico (Marodenhaus). Vojaki so bili vseh narodnosti. Veliko jih je v bolnišnici umrlo, zato se je Cerknice prijelo šaljivo ime “Krepierendorf”.

____________________________________________________________

Na levi je Levstikova trgovina, ki jo le leta 1932 sezidal zidarski mojster Mlinar iz Cerknice. Prva prodajalka je bila Antonija Lampič. Sprva so prodajali le prehrambne izdelke, kasneje pa še gradbeni material. Prevozniki, ki so na rakovsko železniško postajo vozili les, so ob vrnitvi domov odpeljali trgovske artikle in sicer trgovinam vse do Gorskega Kotarja, Gerovega, Čabra, Loža, Ige vasi, Starega trga, Loža, Sv. Vida. Po vojni je bil tam sedež Naproze (Nabavno prodajna zadruga). Kasneje se je trgovina še večkrat preimenovala: Nanos, Trgovsko podjetje Škocjan, ki je v prostorih uredilo tudi prodajalno tehničnega materiala, danes pa je v stavbi Mercatorjeva trgovina.Nasproti trgovine je Kovačeva vila nad njo pa Privčeva hiša.
Karl Kovač je postavilparno žago leta 1922 v Starem trgu, nasproti Lesvstikove trgovina pa je imel skladišče lesa.Na skrajni desni je Lavričeva parna žaga, ki je bila zgrajena leta 1874 z nazivom Žagar Franjo, družba z o. z. (omejeno zastopstvo). Partizani so jo leta 1943 požgali, brata Žagar pa sta ostala njena lastnika vse do leta 1945. Leta 1947 je tvrdka prišla v likvidacijo, likvidator pa je bil sam Franjo Žagar. Kasneje je bila tovarna nacionalizirana, parni motor so zamenjali z električnim in v njej je pričelo obratovati Kolarsko in kovaško podjetje Rakek, ki se je leta 1956 preimenovalo v Tiso. Izdelovali pa so lesene izdelke. Industrijske prostore je leta 1963 prevzela Katronažna tovarna Rakek, ki deluje tam še zdaj le da se je ime podjetja že nekajkrat spremenilo.

____________________________________________________________

Vir:

  • Ivanka Gantar: Rakek, Založba Mladika, Ljubljana, 2005

Avtor prispevka: Ivanka Gantar

Kraj: Rakek
Datum: neznan
Avtor: Vekoslav Kramarič
Zbirka:  Slovenski etnografski muzejzbirka Vekoslav Kramarič – št. fotografije:  Rakek02
Skenirano: neznano
Oblika: skernirana datoteka

Dodajte komentar

Discover more from Stare slike

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

%d bloggers like this: