Skip to content

1917 Podgora – Vojak Jožef Šumrada (2)

8. 12. 2011

Na sliki je vojak “infanterist”  gorskih enot avstro-ogrske vojske. Sliko v obliki razglednice je pisal domov svojemu bratu.

Velika verjetnost je, da je bil vojak na sliki pripadnik 27. (Ljubljanksega) domobranskega gorskega polka (Landwehrgebirgsregiment). To bi lahko razbrali iz žiga na zadnji strani razglednice, kjer sicer celoten žig ni čitljiv, predvsem ni čitljiva številka polka, lahko pa se razbere, da gre za prvo kompanijo (bataljon). Vojak Jožef Šumrada je bil iz Podgore na Notranjskem, ki je spadala pod naborno območje 27. domobranskega gorskega  polka (po letu 1914,  2. gorskega strelskega polka), zato je verjetnost še večja.

Vojak je slikan v fotografskem ateljeju, kar je bilo takrat običajno. Oblečen je v pehotno avstroogrsko vojaško uniformo. Ima usnjene gamaše, značilne za gorske enote (ostala pehota je imela platnene). Za pasom ima pripet bajonet M1885.

____________________________________________________________

Še nekaj o organiziranost avstro-ogrske vojske za gorsko bojevanje:

Že kot poveljnika 8. pehotne divizije v Innsbmcku je bodočega načelnika avstro-ogrskega poveljstva Conrada von Hbtzendorfa močno skrbela nepripravljenost enot za zahtevno gorsko bojišče ob italijanski meji. Bil je prepričan, da bo slej ali prej prišlo do obračuna z Italijo. Predlagal je, da bi postopoma nekatere domobranske polke in polke deželnih strelcev še posebej opremili in izurili za zahtevno gorsko bojevanje.

Preobrazba se je začela leta 1903. Ob izbruhu vojne so bili za gorsko bojevanje opremljeni in izurjeni trije polki tirolskih deželnih strelcev ter celovški 4. in ljubljanski 27. domobranski pehotni polk, ki so ju najprej preimenovali v 4. oziroma 27. domobranski gorski polk (Landwehrgebirgsregiment), leta 1914 pa sta postala 1. in 2. gorski strelski polk (Gebirgxhtitzenregiment).

____________________________________________________________

Vojak Jožef je služil v gorski enoti avstro-ogrske vojske. Od ostalih enot so se ločili po planikah prišitih za ovratnik. Planika je prišita tudi na kapi, ki je položena na mizo. Na prsih ima pripeto odlikovanje, ki je še najbolj podobno srebrni medalji za hrabrost.
Na dopisnici je tudi žig, da je pošta cenzurirana in žig  pošte številka 367, na kateri je tudi datum. Brez dvoma se razbere letnico 17 (1917), zelo težko pa datum. A najbrž gre za 4.1. (lahko pa bi bilo tudi 14. ali pa 24.1.).

____________________________________________________________

Fotografija je očitno služila kot osnova za  risbo ali enostavno povečavo. Zaradi slabe ohranjenosti slike in našega pomanjkljivega znanja nam ni uspelo ugotoviti tehnike povečave.

Viri:

Kraj: nekje na fronti, doma iz Podgore

Datum: januarja 1917 je bila razglednica odposlana

Avtor: neznan

Zbirka: Jože Kandare

Skenirano: 5. 11. 2011

Oblika: fotografija

One Comment leave one →
  1. Janja Kozarka permalink
    26. 03. 2012 22:36

    Slika je objavljena tudi v knjigi: Kebe Janez: Loška dolina z Babnim poljem, Lj. 1996, na strani 485 z naslednjim komentarjem: Jože Šumrada – Jurčkov iz Podgore je služil vojsko v prvi svetovni vojni v “šturmbataljonu”.

Dodajte komentar

%d bloggers like this: