Skip to content

1960 Begunje – Poštni upravniki

22. 10. 2012

Anton Istenič, še v stari pošti pri Bonaču

Upravnika pošte v Begunjah sta bila sprva koncesionarja Anton Bonač, za njim pa Franja Bonač. Franja Bonač je za poštno pomočnico namestila hčerko Marjanco Bonač ( roj. 1919), ki je od leta 1938 poštno uradovanje opravljala samostojno do jeseni 1943. Zadnji dve leti vojne pošta v Begunjah ni delovala.


____________________________________________________________

Anton Istenič

Po drugi svetovni vojni so bili upravniki pošte naslednji:

 • ___ Kranjc iz Cerknice,  3 mesece,
 • Zvonka ___, doma z Brezovice pri Ljubljani – leta 1946,
 • Boža ___, ( Hrvatica) v letu 1949,
 • Anton Istenič od leta 1950 do 1978. V Begunje je prišel z družino in se tu ustalil.
 • Darinka Zgonc, od 1978 do 1. VIII. 1979, vozila se je iz Iga vasi,
 • Branislav Meden, od 1. VIII. 1979 do aprila 1993, doma iz Selščka,
 • Katarina Klančar, od aprila 1993 dalje, v službo se vozi iz Cerknice.

Delovni čas poštnega upravnika je bil različno razporejen. Pred drugo svetovno vojno v Jugoslaviji je bil poštni urad za stranke odprt od 8 do 12 ure in od 14. do 18. ure.

Po drugi svetovni vojni je bil poštni urad za stranke večinoma odprt od 8. – 14. ure.

Z uvajanjem prostih sobot v uradih in podjetjih je tudi pošta v Begunjah bila ob sobotah zaprta med leti 1975 – 1997. Šele od leta 1997 je bil poštni urad za stranke ob sobotah od 8. – 11. ure spet odprt.

V letu 2008 pa so uvedli za stranke ob torkih in četrtkih deljen delovni čas 0d 8. – 11. ure in od 14. – 17. ure.

____________________________________________________________

Še nekaj upravnikov pošt:

 • ___ Ferfila: pošta Cerknica
 • takratni direktor pošte
 • ___ Bavec: pošta Stari trg
 • Anton Istenič: pošta Begunje
 • Jelka Lovko: pošta Rakek
 • ___ ___: pošta Logatec

Žal, ni nam uspelo ugotoviti, kdaj in ob kakšni priliki je nastala ta fotografija.

____________________________________________________________

Viri:

 • Marjanca Bonač, Begunje
 • Jože Meden st., Begunje
 • Branko Meden, Selšček

 

Prispevek je napisala: Marija Hren, Bezuljak

Kraj: Begunje
Datum: neznan
Avtor fotografije: neznan
Zbirka: Joži Istenič
Skenirano: 21. 10. 2012
Oblika:tri fotografije

No comments yet

Dodajte komentar

%d bloggers like this: