Skip to content

1915 Begunje – Pošta Begunje

29. 09. 2012

Razglednica prikazuje srednji del Begunj, z Bonačevo gostilno na desni strani. Na desni strani stavbe je bila Bonačeva gostilna, na levi strani  pa so bili prostori pošte.

Enaka razglednico, le da ni bila barvana, je v ponatisu nastala med obema vojnama za časa Jugoslavije.


____________________________________________________________

Pošta

O tem, kako je na Menišiji potekal poštni promet v 19. stoletju in prej, tudi najstarejši sedaj živeči ljudje ne vedo povedati. Verjetno je bil poštni urad za meniševske ljudi v Cerknici. Povedali pa so, da je pismonoša – poštar, ko je prišel v vas, na svoj poštni rog zatrobil in ljudje so prišli pogledat, kaj ima za njih. Časopisov sredi 19. stol. ljudje niso naročali.

Okoli leta 1910 je poštno koncesijo za vasi na Menišiji in Vidovski planoti od avstro-ogrske oblasti dobil Anton Bonač iz Begunj. Poštne pošiljke so iz Ljubljane pripeljali na Rakek. Tam je vreče pošte za Cerknico, Begunje, Loško dolino prevzel  poštni prevoznik. Koncesionar Bonač je imel najetega posebnega moža, ki je šel vsak dan v Cerknico, prevzet pošiljke za pošto Begunje pri Cerknici. Z vozom je šel po pošto v Cerknico, če so bili v pošiljki večji paketi ali zaboji.

Po koncu I. svetovne vojne, ko so Rakek od novembra 1918 do konca januarja 1921 imeli zaseden Italijani, so pošto za Cerknico, Bloke, Begunje, Loško dolino z vlakom pripeljali v Velike Lašče, nato pa s konjsko vprego do poštnih uradov na Notranjskem.

Zakupno pravico v Kraljevini Jugoslaviji je dodeljevala Poštna direkcija v Ljubljani. Koncesionar – zakupnik pošte v Begunjah Anton Bonač in za njim Franja Bonač sta po svoji presoji najemala in tudi plačevala pismonošo, ki je raznašal poštne pošiljke po vaseh. Sedež poštnega urada v Begunjah je bil v Bonačevi hiši, sprva v sobici nad gostilno, potem pa v novem delu prizidane Bonačeve hiše, ki je bila last Ludvika Bonača ( moža Franje Bonač). Poštni urad je imel svoj sedež v Bonačevi hiši tudi po II. svetovni vojni vse do leta 1962.

Nove prostore za poštni urad so tega leta uredili v novi zadružni stavbi, poleg trgovine. Te poštne prostore pa so kasneje znova preuredili, da so poskrbeli za večjo varnost.

____________________________________________________________

Pošta je bila na levi strani Bonačeve gostilne, nabiralnik je še danes na na vsaki pošti. Takrat so bili nabiralniki rdeči. Nabiralnik je na tej strani stavbe tudi že na starejši razglednici.

Brzojava pošta v Begunjah med obema vojnama ni imela, telegrami so prihajali le na pošto v Cerknici. Od tod so vsebino telegramov od septembra 1931 po telefonu sporočali na pošto v Begunje.Telefon je pošta v Begunjah dobila leta 1931, telefonski pogovor je bil zelo drag 1 minuta – 1 dinar.

Glede na čas nastanka fotografije lahko sklepamo, da skozi okno gleda Anton Bonač

V Begunjah je bila zakupna pošta v Bonačevi družini tudi vse obdobje Kraljevine Jugoslavije. Za Antonom Bonačem je zakupno pravico dobila njegova snaha Franja Bonač.
Naslovnik je Ivan Cankar, razglednica je bila poslana v Gosting – v predmestje Gradca. Slovenski književnik Ivan Cankar je bil vpoklican v vojsko leta 1915, a so ga zaradi bolezni odpustili že čez en mesec. Služil je v Judenburgu. Svoje doživljaje je opisal v delu Podobe iz sanj. Je to naslovnik te razglednice? Judenburg je o Gradca oddaljen 80 km.Zanimiva sta žiga:

  • Poštni, odhodni žig je dvojezičen: Begunje pri Cerknici in Vigaun bei Zirknitz. Zanimvo je, da je napis na razglednici drugačen od napisa na žigu. Na razglednici so Begunje pri Rakeku, na žigu pa pri Cerknici. Katero je bolj prav?
  • Žig enote, v kateri je služil naslovnik

________________________________

Begunje dne 22.1.1915- Dragi mi prijatelj – Z nebroj pozdravi ti naznanjam, da sem danes tu v Begunjah, kamor smo dospeli včeraj po 13 urnem , precej napornem maršu skozi velike zamete. Z ozirom na  … dospemo nazaj v Ljubljano. Drugi teden najbrže odrinemo iz Ljubljane. Franckov Toni je že odšel v sredo Koroški 2 komp. Kakih novic ti za danes ne vem poročati, prohodnjič kaj več in prosim da mi tudi ti še kaj poročaš kako ti se godi. Sprejmi najprisrčejše pozdrave od vedno vdanega prijatelja …V K…

____________________________________________________________

Viri:

  • Marjanca Bonač, Begunje
  • Jože Meden st., Begunje
  • Branko Meden, Selšček

Prispevek je napisala Marija Hren

Kraj: Begunje
Datum: 1915, razglednica je nastala 1914 ali prej
Avtor: neznan
Zbirka: Tine Schein
Skenirano: 12. 7. 2012
Oblika: razglednica

Dodajte komentar

%d