Skip to content

1935 Unec – Razglednica gostilna Gnezda

13. 01. 2013

120731213 Razglednica je nastala nekje v tridesetih letih prejšnjega stoletja. Ampak ker je treba zapisati konkretnejši datum, sem se odločila za letnico 1935. Število hiš na Uncu se je od takrat kar lepo namnožilo.

Leto 1918 je postavilo mejo tik nad vasjo. To je bila vzpodubuda za razvoj tihotapstva. Zaslužen denar so domačini solidarno delili z obmejnimi stražarji na obeh straneh meje. Temu bi danes rekli podkupnina, da so zamižali na obe očesi ali pa pogledali stran. Tihotapstvo je bila vaška obrt.  Tihotapci so se zbirali pri Kobetovih, balinarji pa pri Faturju, kjer so posedali tudi starčki in opazovali balinarje.

120731213-001 Najbolj znana je bila gostilna Gnezda, ki je imela tudi svojo kovačijo in trgovino. V njej se je zbirala resna srednja generacija na poslovnih in kmečkih pogovorih. Pa tudi zunaj je bila gneča, kot je videti.

Poleg te so bile gostilne še pri Anžkovih, Roglju, Birtovih. Pri Roglju je bila tudi mesnica in Anžkova kelnarica se je primožila k Roglju.

120731213-002 Okrog Maistrovega vrta se je razraslo grmovje in drevje. Maistra pa tega leta ni bilo več. Ostal je le spomin na njegova velika dejanja za Slovenijo in pa njegove pesmi.

120731213-003 Na križišču, kjer se pot odcepi za Postojno, stoji takrat še mlada lipa, ki so jo letos posekali. Za pokopališkim obzidjem vidimo tudi toten kamro in grobove. Tudi drevesa v ospredju že davno ni več.

120731213z Običajno je bilo, da je gostilničar ali trgovec založil razglednico s svojim poslovnim lokalom in krajem, kjer je sta stal. Tako je ubil dve muhi na en mah. Naredil je reklamo zase in zadržal čas svojega kraja za bodoče rodove.

Slovarček:

  • toten kamra: mrliška vežica

Viri:

  • KOLENC, D.: Dober dan, Krpanova dežela: sprehodi po notranjskih poteh. Postojna: Notranjsko-kraški regionalni zavod za turizem: Postojnska jama, turizem,2006.

Kraj: Unec
Datum: trideseta leta prejšnjega stoletja
Avtor: C. de Gregorio, Ježica
Zbirka: Tine Schein
Skenirano: 31. 7. 2012
Oblika: razglednica

No comments yet

Dodajte komentar

%d bloggers like this: