Skip to content

1908 Begunje — Dve na eni

16. 03. 2013

120712634Franc Kunc, fotograf z Wolfove ulice št. 6 v Ljubljani, je z dvema fotografijama Begunj pri Cerknici izdelal to dopisnico. Znamka na dopisnici nosi letnico 1908.  Verjetno pa je dopisnica še kakšno leto ali dve starejša. Na znamki je upodobljen avstrijski cesar Franc Jožef I.

120712634-000Tukaj je videti Bonačevo hišo. Če pogledate fotografijo iz leta 1902, boste videli, da pred Bonačevo hišo še ni bilo pločnika in treh stopnic. Na tej fotografiji ima Bonačeva hiša že dve frčadi, na oni iz leta 1902 pa le eno. Ista pa je plinska luč in klop, le da je klop na tej fotografiji na desni strani vrat.

Pred Bonačevo hišo je nekaj več prostora. Pri Bonaču so bile nekoč pošta, gostilna in trgovina.

Navzdol po vasi je Korošča in še naprej Cencova hiša.

Na drugi strani makadamske ceste je Kovačeva hiša.

Zadaj, pred cerkvijo sv. Jernja apostola, je župnišče, Jankotove gostilne še ni.

120712634-001aTo je takrat nova, Ljudska  šola v Begunjah. Na zidu šole je poučen napis, ki pravi: “Česar se človek v mladosti uči, to ga pogosto na starost redi”!

Med drugo svetovno vojno je poslopje pogorelo. Zdaj je na tej šoli že tretja fasada, tako, da tega napisa ni videti. Zanimiv pa je nadzidek na frontalni strani stavbe in dva okrasna stebra. Ob obnovi po požaru ga niso obnovili.

Križ je bil po drugi svetovni vojni prestavljen znotraj ograje (desno v vogal), okrog leta 1960 pa zaradi pritožb krajanov, na Kovačev vrt. Kovinska, mrežasta ograja je vztrajala še daleč v sedemdeseta  leta.

Tudi obeh dreves po drugi svetovni vojni ni bilo več.

120712634zNa zgornji desni fotografiji te razglednice razberemo, da so bili fantje  na manevrih. Na manevrih K u K armade je sodeloval tudi Regiment No. 17.

Nemški K u K pomeni kaiserlich und königlich (cesarske in kraljeve), v tem primeru armade.

Jože je iz tega kraja poslal Mariji na Bled lep pozdrav, čeprav se je imel bolj slabo.

Kraj: Begunje
Datum: 1908
Avtor: Franc Kunc
Zbirka: Tine Schein
Skenirano: 12. 7. 2012
Oblika: razglednica

One Comment leave one →
  1. janez permalink
    16. 03. 2013 16:39

    Dušan, na drugi strani ceste je Jernejeva hiša in ne Kovačeva, sta pa sosedi.

Dodajte komentar

Discover more from Stare slike

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

%d bloggers like this: