Skip to content

1900 Rakek – Stavbna privolitev

7. 10. 2014

140717282zGotovo ste že skoraj vsi kdaj zidali, vsaj kakšno garažo ali drvarnico ali pa poznate koga, ki je to delal in ste mu celo pomagali malavariti. Če ste to dali skozi, potem veste, da ste morali pridobiti ustrezna dovoljenja in pri tem osiveli, izgubili nekaj kilogramov in malo več denarja. Ja, gradnja hiše je draga zadeva in za tiste solde, ki jih porabiš za nakup zemljišča (pa recimo, da so vam ga podarili starši, da bomo malce zmanjšali stroške), načrt in papirje, bi naredil že celo hišo. Preden zbereš vse papirje, si pa že malo živčen. Je pa še ena druga možnost …

Nekdaj ni bilo tako komplicirano. Da je bil red pri gradnjah, ki je bil potreben zaradi požarne varnosti, higienskih in drugih razlogov, je bilo treba gradnjo priglasiti. Županstvu. Dandanes je to vlogo prevzela občina.

Stavbni red za vojvodino Kranjsko je sprejel že Franc Jožef in je začel veljati 25. oktobra 1875. Imel je več razdelkov in v prvem, z naslovom “O stavbni privolitvi”, je bilo določeno, kdaj je treba pridobiti stavbno privolitev. Drugi razdelek je predstavljal gradbeni del predpisa in je obsegal gradbena določila. Tretji razdelek, “Razne določbe”, je obsegal določbe, ki so se nanašale na zelo različna področja, in sicer od današnjega urbanizma do varstvenih pasov javnih cest in železnic ter celo razlastitve. Četrti razdelek je opredeljeval dovoljena odstopanja od gradnje. Peti razdelek je vseboval določbe glede uporabe objektov (danes uporabno dovoljenje), šesti določbe o stavbnih oblastijah (današnji upravni organi), sedmi pa kazenske določbe za morebitne kršitve in tudi določbo o stroških postopka.

140717282 Danes za gradnjo hiše potrebuješ načrt. To je cela knjiga, ki lahko parira Slovarju slovenskega knjižnega jezika, po debelini. Pa še več izvodov je treba. To se vse plača. Tule pa so načrt s celotno statiko in pogledom na kozolec z vseh strani, geodetska izmera, gradbeno dovoljenje in še kaj, vse na enem listu papirja. Plačati pa je bilo treba 30 nečesa, ker ne vidim, sklepam pa, da goldinarjev. Zadeva zaključena, prijatelji in sosedje, pridite pomagat! Kozolec pa še danes stoji. Ga vidim direkt z balkona.

Viri:

Kraj: Rakek
Datum: 29. maj 1900
Avtor: pooblaščenec Županstva Rakek
Zbirka: Otilija Vidrih
Skenirano: 17. 7. 2014
Oblika: dokument

No comments yet

Dodajte komentar

%d bloggers like this: