Skip to content

1936 Selšček – Družina Švigelj

29. 03. 2015

141204775Tukaj je fotografirana Mivča družina (Švigljevi) na njihovem dvorišču. Fotografirali so se, ko je umrl oče Matevž Švigelj. Takrat sta domov prišla tudi sinova Ivan in Tone, ki sta služila 3 letni vojaški rok kot mornarja. Tudi na fotografiji sta oba v mornarskih oblekah, Ivan je skrajno desni, Tone pa skrajno levi.

Vsi so precej toplo oblečeni, lipa v ozadju je brez listja. Sklepamo lahko, da so se slikali na prehodu med zimo in pomladjo ali v pozni jeseni. V ozadju na levi strani je njihova delavnica, v sredini se vidi del Comarovnika in vaško lipo, na desni je Povličkova (Opeka) štala.

141204775-001 Od leve proti desni v prvi vrsti pokrita z ruto je mama Antonija Švigelj, skrajno levo v mornarski obleki je Ivan Švigelj, zraven v klobuku Stane Švigelj, potem sledi Lojzka Švigelj.
141204775-002 Od leve proti desni skrajno levo v zadnji vrti je Jožef Švigelj (Pepe), zraven njega v klobuku je Matevž Švigelj, v drugi vrsti od leve proti desni je Angelca Švigelj, potem Albin Švigelj, skrajno desni v mornarski obleki je Tone Švigelj, v prvi vrsti od leve proti desni sedi Janez Bonač (ujc), v njegovem naročju, še otrok je Magda Peterlin – hčerka Tonce Švigelj por. Peterlin, ki je skrajno desna, odeta s krznom čez rame.

Slovarček:

  • štala: hlev

Viri:

  • Roman Švigelj

Kraj: Selšček
Datum: 1936
Avtor: Peter Naglič
Zbirka: Roman Švigelj
Skenirano: 4. 12. 2014
Oblika: fotografija

Dodajte komentar

Discover more from Stare slike

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

%d bloggers like this: