Skip to content

1954 Dobec – Vaja bezovskih gasilcev

10. 10. 2015

150320686Gasilska vaja članov Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Bezuljak je bila v Dobcu pri studencu. Bezovski gasilci so kupili “novo” brizgalno na ročni pogon od cerkniških gasilcev v zgodnjih petdesetih letih.

Ker v Bezuljaku ni bilo nobenega močnega studenca, so brizgalno s konji odpeljali v Dobec, tam je bil studenec dovolj močan, da so lahko izvedli vajo.

Za poganjanje brizgalne je bilo potrebno osem krepkih moških, da je bil curek iz cevi dovolj močan, da je neslo vodo dovolj visoko. To se na sliki lepo vidi.

Dobški studenec je bil dovolj močan, da je z vodo oskrboval celo vas Dobec do sedemdesetih let 20. stoletja. Nad koritom so leta 1904 zgradili kapelico, ki je posvečena Lurški Mariji. Marijin kip so prinesli Krajnč stric Andrej iz Lurda. Notranjost kapelice so oblikovali kot votlino in jo okrasili z nekaj kapniki. Dolgo je tudi na levi strani zidu nad koritom ob kapelici stal velik kapnik. H koritu so gonili napajat živino, z lesenimi sodi so jo vozili na domove.Dobška voda je bila dobra, mislim, da je še vedno. Poleti, ko smo hodili kosit na senožet Gabrovico, smo pri studencu natočili vodo v steklene, opletene flaškone in jo nesli s seboj. Ker sem bila najmlajša, sem morala vsaj še enkrat iti po vodo k studencu, da je bila dovolj hladna za odžejanje.

Letos je bilo na Blokah tekmovanje gasilcev z uporabo starih brizgaln. Ponosni smo, da so naši možje in fantje dosegli prvo mesto s to staro, vendar dobro ohranjeno brizgalno, ki jo vidite na sliki.

Letos so bezovski gasilci končno dobili novo, moderno in dobro opremljeno gasilsko vozilo.

150320686-001Na desni strani brizgalne so:

  • Jože Švigelj – Šviglov,
  • France Katern – Severjev,
  • — –,
  • Ludvik Hren – Antonov Ludve, ki je bil predsednik društva.

Fanta, ki držita cevi, sta usmerila curke proti lipam, ki še vedno krasijo pot proti prijazni dobški cerkvi svetega Lenarta. Včasih lepo popasena gmajna je sedaj precej zaraščena.

Slovarček:

  • flaškon: velika steklenica, ki drži od 3 do 50 litrov, po navadi opletena s šibjem, v novejšem času tudi s plastičnim trakom ali vrvico, manjši flaškoni imajo spleten en ročaj, večji pa dva

Viri:

  • Jože Hren, Ljubljana
  • Ludvik Brancelj, Bezuljak

Kraj: Dobec
Datum: najbrž poleti 1954
Avtor: verjetno Ludvik Hren
Zbirka: Ivanka Debevec
Skenirano: 20. 3. 2015
Oblika: dve fotografiji

Dodajte komentar

%d bloggers like this: