Skip to content

1971 Rakek – Vzdolžni profil proge

11. 10. 2015

141210003Na fotografiji je usek nekje med železniško postajo Rakek in Postojna. Takšen pogled, če odmislimo nosilec kablov, je verjetno že od samega začetka, ko so odprli progo Ljubljana – Trst.

141210003-001Vsi objekti na železniških progah (vsi mostovi, podporni in oporni zidovi, signali, stavbe, potni prehodi, križanja s komunalnimi vodi itd.) so opredeljeni z razdaljo od začetne točke proge. Začetna točka proga je običajno tista postaja ali cepišče, ki je bližje prestolnici. Prvo je bil to Dunaj (železniška postaja), od katerega je bila postaja Rakek oddaljena 484,243 81 kilometrov (vrata prometne pisarne).

Malo pred drugo svetovno vojno so izmero uredili, tako da je bila začetna točka v Beogradu in je Rakek imel kilometrsko lego 617,843 81. Ko so 21. decembra 1947 uporabili obvoz v Borovnici, se je dolžina proge povečala in je Rakek dobil novo kilometražo 621,211. Sedaj je izhodiščna točka proge Ljubljana, Rakek bi moral dobiti novo kilometražo, približno 55,300.

Kilometraža premostitvenih objektov se nanaša na sredino objekta. Za orientacijo so ob progi postavljeni kilometrski in hektometrski kamni. Kamni s parno hektometrsko številko so postavljeni na desni strani proge, hektometrski kamni z neparno številko pa na levi strani proge.

Na sliki sta kilometrska kamna na koncu postaje Rakek, vidna sta s ceste.

Dva avstro-ogrska dokumenta s kilometrskimi oznakami vzdolžnega profila postaje Rakek:

Kilometrski kamen na zahodni strani postaje Rakek, datum: 10. 4. 2015, foto: Miloš Toni

Kilometrski kamen na zahodni strani postaje Rakek, datum: 10. 4. 2015, foto: Miloš Toni

Prispevek je napisal: Karel Rustja.

Kraj: Rakek
Datum: 17. 7. 1971 (oznaka na ovitku negativa)
Avtor: neznan
Zbirka  – fotografija in dokumenti: Karel Rustja
Skenirano: fotografija 10. 12. 2014, dokumenta 21. 1. 2015
Oblika: negativ 135

No comments yet

Dodajte komentar

%d bloggers like this: