Skip to content

1908 Bloke – Dela Izidorja Modica

16. 03. 2017

image1V arhivu Inštituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU hranijo rokopise šestnajstih pripovedi, ki jih je Izidor Modic zapisal po pripovedovanju domačinov, živečih pri Sv. Vidu nad Cerknico in na Blokah. To gradivo je bilo uporabljeno pri analizi in raziskavi in je predstavljeno v mojem magistrskem delu z naslovom Analiza notranjskih pravljic Izidorja Modica iz Štrekljeve zapuščine.

Modic je omenjena dela zapisal po poslušanju pripovedovalcev: 9 zgodb Franceta Rota (iz Lešnjakov, pri posameznih pravljicah ga imenuje »Rot od Lešnjakov«), 3 zgodbe Fr. Baraga (iz Ravnika) in 4 zgodbe Zadnika K. od Lužarjev.

Karel Štrekelj (1859 – 1912), slovenski jezikoslovec, slavist, publicist, etnolog in zbiratelj slovenskih ljudskih pesmi, je s svojo »Prošnjo za narodno blago« med Slovenci prebudil zanos, število zbiralcev je ves čas naraščalo in prav ti so pripomogli, da je lahko v zbirko Slovenskih ljudskih pesmi zajel celotno slovensko etnično ozemlje.

Štrekelj je veliko gradiva zbral preko zbiralcev – eden izmed njih je bil tudi Izidor Modic. Gradivo je pošiljal Štreklju že kot študent slavistike in germanistike na Dunaju in tudi kasneje kot profesor na učiteljišču v Ljubljani (Kropej, 2001).

Izidor Modic in Rudolf Andrejka sta zbirala pripovedi na Notranjskem. Ker sta zapisovala v poknjiženem jeziku, njuni teksti ne prinašajo narečnih izrazov, pač pa prihaja ljudski način izražanja bolj do izraza v premem govoru in rimah (Kropej, 1995).

Bibliografija

Modic je izdal ali zbral naslednje gradivo:

V okviru »Prošnje za narodno blago« je Izidor Modic v zbirko Slovenskih narodnih pesmi prispeval 154 pesmi, 11 pravljic, 35 vraž in nekaj pregovorov ter rekov z Blok;

V Štrekljevi zapuščini so ohranjene tudi druge njegove pesmi in ljudsko pripovedno gradivo;

Raziskava o Vodniku: Modic, I. (1909). Vodnik kot jezikoslovec. Dom in svet, 22 (9), str. 414–500;

Inštitut hrani tudi 16 pravljic, ki jih je Modic zbral na območju Cerknice (pod arhivsko številko ŠZ 7/227-239).

Viri:

  • Kropej, M. (1995). Pravljica in stvarnost: odsev stvarnosti v slovenskih ljudskih pravljicah in povedkah ob primerih iz Štrekljeve zapuščine. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU.
  • Kropej, M. (2001). Karel Štrekelj: Iz vrelcev besedne ustvarjalnosti. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Prispevek je napisala: Eva Petan.

Kraj: Bloke, Ravnik (rokopis)
Datum: neznan
Avtor: Izidor Modic
Zbirka: Inštitut za slovensko narodopisje
Skenirano: neznano
Oblika: skenirana datoteka

No comments yet

Dodajte komentar

Discover more from Stare slike

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

%d bloggers like this: