Skip to content

1928 Dolenja vas – Svedočba

31. 03. 2017
tags:
by

170223471Listina z datumom 2. 4. 1928, imenovana Svedočba, je bila s strani Ministrstva za notranje zadeve kraljevine SHS (pečat: Ministarstvo unutrašnjih dela Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca), izdana Martinu Klammerju iz Dolenje vasi. Veljala je kot dokazilo o sprejemu v državljanstvo Kraljevine SHS. Kot je razvidno je dokazilo dobilo dokončno veljavo 19. 7. 1928, po opravljeni zaprisegi pred organom sreza v Logatcu, takrat mu je bila po vsej verjetnosti tudi vročena.

Ko je Martin Klammer leta 1896 prišel iz Avstrije v Dolenjo vas, je le ta spadala pod Avstro-Ogrsko monarhijo. Po razpadu le te leta 1918 je na tem ozemlju nastala Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. S tem je prišlo tudi do sprememb povezanih z državljanstvom. Od začetka so te probleme pokrivali mirovni sporazumi in pogodbe iz leta 1919, leta 1928 pa je bil sprejet Zakon o državljanstvu SHS. Prav po tem zakonu je Martin Klammer, četudi po narodnosti Avstrijec, avtomatsko pridobil državljanstvo novo nastale Kraljevine SHS. Razlog za avtomatsko dodelitev je bil v tem, ker se je v Dolenji vasi naselil že pred letom 1910, takrat je bil izveden zadnji popis prebivalstva, in je imel urejeno domovanje v cerkniški občini (take so bile zahteve po zakonu). Potrdilo o prebivanju, takrat imenovano Domovinski list, je bilo v Starihslikah že objavljeno. Pri tem je treba omeniti tudi dejstvo, da je po dodelitvi novega, izgubil svoje predhodno, avstrijsko državljanstvo. To je bila varovalka v zakonu, s katero so se oblasti kraljevine SHS izogibale nastajanju dvojnih državljanstev. Je pa s tem dobil vse državljanske pravice, kar v dani situaciji ni nezanemarljivo.

Zanimivo je, da je listina istočasno veljala za celo Klammerjevo družino, ženo Marijo in otroke Matildo, Albina, Rudolfa in Jožefa.

170223471zNa zadnji strani je overjen dodatni zaznamek o vpisu Klammerjevega najmlajšega sina Jožefa, ki je bil prvotno zaradi napake izpuščen iz dokumenta. Tudi take napake so se dogajale.

Slovarček:

  • svedočba: dokaz
  • srez: okraj, upravna enota v kraljevini Jugoslaviji

Viri:

  • Joži in Zvone Mele

Kraj: Dolenja vas
Datum: 2. 4. 1928
Avtor: izdajatelj, Ministrstvo za notranje zadeve kraljevine SHS
Zbirka: Joži Mele
Skenirano: 23. 2. 2017
Oblika: dokument

No comments yet

Dodajte komentar

%d bloggers like this: