Skip to content

1908 Cerknica – Načrt posodobitve oljarne

11. 04. 2017
tags:
by

170206437Načrt za vgradnjo bencinskega motorja v oljarni eteričnih olj Brüder Unterweger v Dolenji vasi je izdelal Janez Ronko ml. Narejen je bil po naročilu poslovodje oljarne Martina Klammerja.

Janez Ronko ml. je izhajal iz najbolj znane zidarske družine iz Cerknice. Tako kot oče Janez Ronko st., od katerega je prevzel obrt, je bil tudi on priznan gradbenik z veliko znanja in izkušenj in zelo znana cerkniška oseba. Zato ni presenečenje, da je bil za posodobitev oljarne izbran prav on.

Načrt je bil narejen za obstoječi objekt in je bil namenjen za posodobitev proizvodnje olja. Iz tlorisa načrta je lepo videti razpored prostorov in njihov namen. V spodnjih prostorih je bila žgalnica, kjer se je kuhalo, oziroma destiliralo olje. V drugem prostoru je bilo skladišče smrečja ter mašina za rezanje le tega in maln za češarke. V prvem nadstropju, nad žgalnico je bilo stanovanje, kjer je živel Martin Klammer. Prostor nad skladiščem je imenovan pod. To je bil prostor z lesenim podom, kot se je največkrat, in se še danes, imenuje prvo nadstropje v skednju.

Srce oljarne je bila destilarna, kjer se je s parno destilacijo pridobivalo eterično olje iglavcev. Cel postopek kuhanja se je začel že s pripravo vej iglavcev ali češarkov, odvisno od tega, kaj so kuhali. Preden so napolnili kotel, so morali vejevje razrezati na majhne koščke, češarke pa zmleti. V ta namen je bila v skladišču mašina za rezanje smrečja, ki je delovala podobno kot slamoreznica, podobno je najbrž zgledal tudi mlin za češarke. Kot je videti iz načrta, so bili ti stroji gnani na vodni pogon, ki bi ga s posodobitvijo nadomestili z bencinskim motorjem. Kaj je bil razlog za to, mi ni znano. Predvidevam, da je bilo zaradi večjega povpraševanja po olju potrebno več kuhati in s tem je bila povezana tudi priprava smrečja. Verjetno je bilo tudi tu podobno kot v mlinih in žagah, kjer so morali z vodo varčevati in je bilo zaradi tega delo časovno omejeno. Z bencinskim motorjem bi bila priprava neprekinjena, za en kotel je bilo treba narezati 1 tono smrečja, s tem pa bi bilo neprekinjeno tudi kuhanje. V času obratovanja oljarne po drugi svetovni vojni je prej omenjene stroje gnala lokomobila, kupljena v tovarni Šumi.

170206437-001Pečat zidarskega mojstra in samostojnega podjetnika Janeza Ronka ml., datum izdelave načrta in njegov lastnoročni podpis.
170206437zOveritev načrta s strani Okrajnega glavarstva Logatec.

Ta preprosti načrt nam lepo prikaže, kako so bili v tistih časih načrti izrisani in so kot taki zadostovali za pridobitev gradbenih dovoljenj. Poleg napisa Cirknica in poimenovanja oljarne Žgalnica za jelkovo olje bratov Unterveker je zanimiva je tudi pisava. Vsaka črka O ima spodaj črtico. Ne vem ali so bile to takratne zahteve za pisavo v takšnih načrtih, da ne bi prišlo do zamenjave s številko 0, ali pa morda kaj drugega. Ja, drevešček poleg merila mi je pa ostala neznanka.

Tu moram napisati še to. O znanem cerkniškem zidarskem mojstru Janezu Ronku sem že precej slišal in videl kar nekaj zgradb, ki so njegovo delo, ampak držati v rokah njegov originalni načrt, je bilo zame posebno zadovoljstvo in privilegij.

Slovarček:

  • žgalnica: delavnica, obrat za žganje, segrevanje
  • pod: lesen pod, ponavadi na skednju
  • mašina: stroj
  • maln: mlin
  • slamoreznica: stroj za rezanje slame, sena
  • lokomobila: pogonska naprava, ki obstoji iz parnega kotla in parnega batnega stroja na njem

Viri:

  • Joži in Zvone Mele

Kraj: Cerknica
Datum: 18. 11. 1908
Avtor: Janez Ronko ml.
Zbirka: Joži Mele
Skenirano:6. 2. 2017
Oblika: načrt

No comments yet

Dodajte komentar

%d bloggers like this: