Skip to content

1957 Unec – Povorka ob 100-letnici šole na Uncu

8. 10. 2017

Stoletnico unške šole so svečano obeležili 15. in 16. junija 1957. V soboto, 15. junija, je v Zadružnem domu na Uncu gostoval dramski odsek “Svoboda” iz Cerknice s predstavo Mladost pred sodiščem.

Glavni del slovesnosti pa se je dogajal v nedeljo, 16. junija:

 • ob 8. uri zborno mesto pred šolo,
 • ob 8.45 uri povorka izpred šole do Zadružnega doma,
 • ob 9. uri glavna proslava v Zadružnem domu (govori: Jože Telič, predsednik Občinskega ljudskega odbora Cerknica; Dušan Trotovšek, predsednik Sveta za prosveto Obč. LO Cerknica; Franc Čebohin, predsednik Sveta za šolstvo Obč. LO Cerknica; Ivan Lovše, načelnik Tajništva za šolstvo pri Okrajnem LO Ljubljana; Franjo Vidic, inšpektor za šolstvo pri OLO Ljubljana; Henrik Zdešar, predsednik republiškega odbora Društva učiteljev in profesorjev LR Slovenije; deklamacije in petje: domači šolski otroci in dijaki postojnske gimnazije in osemletke z Rakeka; širom države znana Godba Ljudske milice pod vodstvom dirigenta Rudolfa Stariča).
 • ob 14. uri je dramska skupina Unec zaigrala otroško igro F. Bevka Nagajivec.
 • ob 15. uri nastop TD “Partizan” Rakek za zadružnim domom.
 • ob 16. uri začetek veselice v Zadružnem domu, čisti dobiček v korist osnovne šole.

Na fotografiji so udeleženci povorke, ki je šla izpred šole, mimo Enškovega kozolca do Zadružnega doma: spredaj pionirji s titovkami in rutami (učenci unške šole), sledijo jim unški gasilci, v ozadju narodne noše, mladina in drugi z zastavami.

V povorki so strumno korakali unški gasilci.
Pionirji v titovkah in z pionirskimi ruticami okrog vratu. Od leve:

 • Valter (stanoval pri Uletovih, Unec-Hribce);
 • Andrej Ivančič, Unec;
 • za njim delno zakrit neznan;
 • Franc GnezdaUnec;
 • delno zakrit neznan;
 • Martin Beber, Unec;
 • Boris Perko, Slivice (delno zakrit za Bebrom);
 • neznan.

Slovarček:

 • Obč. LO, tudi ObLO: Občinski ljudski odbor; od 1952 do 1963 izvoljeni organ, ki je odločal o stvareh v občini. – OLO: okrajni ljudski odbor, na ravni okraja.

Viri:

 • Kronika ljudske šole na Uncu
 • Boris Perko

Kraj: Unec
Datum: 16. junij 1957
Avtor: verjetno Jože Žnidaršič
Zbirka: Franc Perko
Skenirano: 7. 9. 2017
Oblika: fotografija

No comments yet

Dodajte komentar

Discover more from Stare slike

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

%d bloggers like this: