Skip to content

1932 Rakek – Smučarsko tekmovanje Sokol Unec-Rakek

9. 12. 2017

Tekmovalci smučarskega teka, ki ga je organiziralo društvo Sokol Unec-Rakek 28. februarja 1932. Tekmovalci so se za fotografiranje gotovo postavili pred Sokolski dom na Rakeku (danes prodaja in servisiranje avtomobilov).

Udeležba je bila kar številna, kar okoli trideset tekmovalcev je bilo na tej tekmi (na fotografiji je vidna štartna številka 31).

Sokol je bilo prvo telovadno društvo na Slovenskem, ki je s polnim nazivom Gimnastično društvo Južni sokol nastalo po zgledu češkega Sokola. Prvo telovadno društvo Sokol je nastalo v Pragi leta 1862 pod vodstvom dr. Miroslava Tyrša, že oktobra 1863 pa je njegovo slovensko inačico v Ljubljani ustanovila skupina slovenskih rodoljubov. Južni sokol oziroma njegov neposredni naslednik Ljubljanski sokol ni bil samo prvo telovadno društvo v Sloveniji, postal je matično društvo za vsa slovenska sokolska društva in je spodbudil tudi nastanek prvega sokolskega društva v Zagrebu, leta 1874.

Sokoli so bili blizu miselnosti Narodne napredne stranke. Društvo je bilo opredeljeno kot vsenarodna nadstrankarska svobodomiselna organizacija, dostopna vsem Slovencem. Njegovi člani niso smeli biti pripadniki stranke, ki bi nasprotovala sokolskemu kulturnemu in političnemu programu. Sokoli niso smeli biti člani Slovenske ljudske stranke, ki je imela pod okriljem telovadno društvo Orel.

Sokoli so močno zaznamovali športni in kulturni, družbeni ter politični utrip na našem prostoru. Sokolski domovi so pred stoletjem rasli kot gobe po dežju in zgrajeni so bili skoraj v vsakem malo večjem slovenskem kraju.

Poleg telovadbe je sokolsko društvo gojilo tudi kulturno oziroma prosvetno dejavnost in v težkih časih oblikovanja slovenskega nacionalizma ter boja za nacionalno emancipacijo prevzelo nase odgovorno nalogo vzgoje slovenske mladine v slovenskem duhu. Prva svetovna vojna je prekinila sokolsko delovanje.

Trobič (2016) navaja, da je bilo Sokolsko društvo Unec-Rakek ustanovljeno leta 1905. Ker je prva svetovna vojna prekinila sokolsko delovanje je bilo po koncu vojne spet organizirano.

Tako je bil Sokol Unec-Rakek ustanovljen leta 1923. Ustanovni člani so bili: Fran Gnezda, Edvard Dekleva, Maks Domicelj, Simon Ribarič, Vladimir Lokar, Tomo Svetina, Fran Gornik in Alojz Gabrenja (Urbar, 2017). Zakaj ne že prej, takoj po koncu vojne? Vedeti moramo, da so bili naši kraji po koncu prve svetovne vojne pod Italijani vse do 28. februarja 1921, ko so se umaknili na mejo v skladu z Rapalsko pogodbo.

Takoj po ustanovitvi so se lotili gradnje sokolskega doma in ga 15. novembra 1925 otvorili. Štacnar (2009) v svoj dnevnik zapiše: Nedelja. Žegnanje. Sokoli otvorili dvorano v novem Sokolskem domu.

Neznani.
Neznani.
Neznani. Zanimiv je pogled na takratno smučarsko tekaško opremo od palic, smuči do obleke v primerjavi z današnjo. Smuči so bile takrat večnamenske, namenjene različnim vrstam smučanja, ne pa tako kot danes, specializirane za vsako smučarsko panogo posebej.
Na zadnji strani fotografije piše: “Istenič Maks II. skup. Pri smuški tekmi dece Sokola Unec-Rakek dne 28. II. 1932 in dosegel 10. mesto v času 30´ 3῎ na progi 2,8 km. Gornik”

Maks Istenič je tekmoval tudi pri Smučarski sekciji SK Javornik. Smučarska sekcija, ki je bila ustanovljena v začetku leta 1931, je v februarju 1932 organizirala smučarski tečaj, ki se ga je udeležilo 20 tečajnikov (enajst šolarjev in devet odraslih). Po končanem tečaju so organizirali mladinsko klubsko tekmo, v kategoriji do 14 let je Maks Istenič zasedel drugo mesto, prvi pa je bil Vinko Čuk (Urbar, 2017). Poleg Smučarske sekcije je tekmovanje v smučarskem teku v februarju 1932 organiziral tudi Sokol Unec-Rakek. Razmere za smučanje so bile februarja 1932 ugodne; Puntar-Štacnar (2009) je v dnevnik zapisal: “Cel mesec februar hud mraz.”

Viri:

  • Urbar, B., 2017. Začetki nogometa in športne dejavnosti med Javorniki in Slivnico 1926-1955.
  • Trobič, M., 2016. Še vedno na prepihu. Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU Ljubljana.
  • Puntar-Štacnar, I., 2009. Moje delo, doživetja in pogledi. Dnevnik 1923-1943. Založništvo Jutro.

Kraj: Rakek
Datum: 28. 2. 1932
Avtor: neznan
Zbirka: Franc Perko
Skenirano: 25. 5. 2017
Oblika: fotografija

No comments yet

Dodajte komentar

%d bloggers like this: